31 december 2015

Ger Brouns exposeert in Den Durpsherd Berlicum.

BERLICUM – Ger Brouns uit Berlicum exposeert van 5 januari t/m 5 februari 2016 een aantal schilderijen in de vide op de eerste verdieping van het sociaal-cultureel centrum Den Durpsherd in Berlicum.

De expositieruimte biedt Ger de mogelijkheid om naast enkelvoudige schilderijen ook nooit eerder getoonde drie- en tweeluiken te laten zien.
Ger Brouns heeft zijn opleiding doorlopen aan de Stadsacademie in Maastricht (grafische vakken). Na deze opleiding maakte Ger tekeningen en schilderijen met de droom als inspiratiebron. In de loop der tijd ontstonden schilderijen waarin droom en werkelijkheid werden gecombineerd. Uit deze periode zijn enkele werkstukken op de tentoonstelling aanwezig.
Na 1992 veranderde de thematiek en de schilderstijl van Ger. De inspiratiebron lag nu in een combinatie van woorden, korte teksten of verhalen. De ontwikkeling van een eigen beeldtaal speelde hierbij een grote rol.
In de huidige werken is plaats voor vervorming van de objecten, uitbundiger kleurgebruik, eigen schilderhandschrift en on-academische compositie. De mens en zijn handelen (zowel positief, neutraal of negatief ) worden steeds belangrijker. Soms is dat duidelijk te zien en soms wordt dit verborgen of gecodeerd.
De beeldaspecten: licht, vorm, compositie, ruimte, kleur, ritme en structuur worden door Ger Brouns op een persoonlijke wijze ingevuld en volgen niet altijd de voor de hand liggende werkelijkheid of oplossing. U bent van harte welkom.

Zie voor meer informatie: www.gerbrouns.exto.nl

Foto's:


0