11 januari 2017

Derdeklassers onderzoeken de Essche Stroom

SINT-MICHIELSGESTEL – Alle leerlingen uit klas 3 van Gymnasium Beekvliet gaan van maandag 16 januari t/m donderdag 19 januari aan de slag met een nieuw project, genaamd ‘De Essche Stroom’. Dit vierdaagse project is opgezet om leerlingen inzicht te laten krijgen in diverse beroepen en hen te ondersteunen bij hun profiel- en vakkenkeuze voor de bovenbouw. Tijdens het project leren leerlingen van elkaar en zijn ze bezig met onderzoeksvaardigheden, academische vaardigheden en samenwerken.

In de rol van expert in een vakgebied gaan de leerlingen onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de omgeving van de geplande aanpassingen aan de rivier de Essche Stroom. Deze aanpassingen zijn bedacht door ingenieursbedrijf Royal Haskoning DHV in opdracht van Waterschap de Dommel. De Essche Stroom is nu een onaantrekkelijke traag stromende beek die een onopvallende bijrol in het landschap speelt. Bovendien kunnen er in situaties van extreem hoogwater gebieden onder water komen te staan op plekken waar we dat eigenlijk niet wensen. Het waterschap zoekt voor de afvoer tijdens extreem hoogwater een oplossing.

De leerlingen gaan kijken hoe ze de Essche Stroom kunnen aanpassen, herinrichten en verbeteren om de rivier weer in beweging te laten komen. Water moet immers kunnen stromen zodat er weer leven in komt, in letterlijke en figuurlijke zin. Wanneer de Essche Stroom weer beweegt, beweegt het landschap mee. Zowel Royal Haskoning DHV, waarmee Beekvliet al meerdere jaren een samenwerkingsverband heeft, als Waterschap De Dommel zullen gedurende het project ondersteuning verlenen; (vak)docenten zullen de diverse expert- en projectgroepen tijdens deze vier dagen begeleiden.

De expertgebieden waarin de leerlingen zich zullen verdiepen zijn communicatie, ecologie, gezondheid, geografie en landmeten, archeologie, economie en recht, en bodemtechnologie. De leerlingen gaan ook op locatie in het stroomgebied van de rivier onderzoek doen en uiteindelijk zullen de diverse projectgroepen, bestaande uit de leerling-experts van verschillende vakgebieden, komen tot een presentatie. Daarnaast wordt aan het begin van elke projectdag, als een soort warming-up, informatie gegeven over de inhoud van de “nieuw” te kiezen vakken in klas 4 door de betreffende vakdocenten. Het gaat daarbij om de vakken kunst, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, wiskunde en economie.

Foto's:


0