10 oktober 2017

Afscheid Tine van Ommen van Vincentiusvereniging Den Dungen

DEN DUNGEN – Tijdens de Eucharistieviering op zondag 8 oktober in Den Dungen werd stilgestaan bij het feit dat er maar liefst drie jubilarissen zijn bij Vincentiusvereniging Den Dungen voor de gemeente Sint-Michielsgestel.

Dit zijn de bestuursleden van het eerste uur sinds de heroprichting in 1992. Dus allen zijn al 25 jaar actief. Dit zijn Tine van Ommen, Marietje Pijnappels en Jacques Claerhoudt. Pastor van Beurden memoreerde, op geheel eigen wijze, het werk van Vincentius a Paulo, geboren in 1581, die op een zeker moment afziet van zijn eigen materiële welvaart en status en zich geheel wijdt aan armenzorg.
Deze armenzorg is tot op de dag van vandaag de missie van de Vincentiusverenigingen. Aan het einde van de dienst was het dezelfde Pastor van Beurden, die de jubilarissen decoreerde met de Vincentiusspeld. Twee van de jubilarissen gaan door als bestuurslid. Tine, echter, had een half jaar geleden al aangekondigd te willen stoppen. “Ik ben de 80 gepasseerd en vind het tijd om het stokje over te dragen aan de jongere generatie, in wie ik veel vertrouwen heb”, aldus Tine.
Maar, tegelijkertijd gaf ze te kennen nog wel vrijwilligerswerk voor de Vincentiusvereniging te willen blijven doen. Tine, is een echte Dungense geworden, sinds ze 54 jaar geleden in Den Dungen kwam wonen. Met hart en ziel heeft ze zich gestort op vrijwilligerswerk. Naast de Vincentiusvereniging is/was ze actief bij de bibliotheek, het kerkbestuur, ouderenpastoraat, gastdocent over de oorlog in Nederlands-Indië, Coudewater, Nieuw Beekvliet, enz. , teveel om alles op te noemen.
Na afloop van de dienst werd in kleine kring nog even “nagebuurt” . De voorzitter, Margret de Jong, overhandigde de jubilarissen daarbij een bloemetje en bedankte hen nogmaals voor hun inzet. En… als grote verrassing , werd Tine, als eerste ooit binnen Vincentiusvereniging Den Dungen, benoemd tot erelid. Tine, zichtbaar geroerd, reageerde dat ze het allemaal gedaan had voor het goede doel van de Vincentiusvereniging DD in onze gemeente, zijnde armoedebestrijding. Meer concreet: runnen van de Voedselbank, Thuishulpadministratie, Kerstpakkettenactie i.s.m. de parochie afdeling Berlicum/Middelrode, alsmede incidentele financiële en immateriële hulp aan mensen die het nodig hebben.

Foto's:


0