10 oktober 2019

Plannen voor invulling Huif en Campanulaplein

SINT-MICHIELSGESTEL – Carly van Pinxten en Henry Schellekens uit Sint-Michielsgestel namen een jaar geleden het voortouw om in het kader van de burgerparticipatie, samen met betrokken bewoners, na te denken over een nieuwe bestemming van het intussen voormalig gemeenschapshuis De Huif. Na een intensief voortraject en in samenspraak met de gemeente presenteerden beiden afgelopen week hun plannen.

Door Wendy van Lijssel

Met kreten als ‘We geven de ruimte’, ‘we halen de kennis (bij de burgers) op’ en ‘van buiten naar binnen werken’, probeert de gemeente Sint-Michielsgestel in het kader van de burgerparticipatie inwoners van de gemeente aan te moedigen om actief mee te denken, doen en te praten. Het zette Carly van Pinxten en Henry Schellekens aan om in aanloop naar de sluiting van De Huif, al in een vroegtijdig stadium de koppen bij elkaar te steken en na te denken over de invulling van de toekomstige lege plek.
Dat deden én doen ze echter niet alleen. “We hebben eigenlijk direct een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners van straten rondom De Huif en belangstellenden. De opkomst was hoog. We zijn de wensen, ideeën van iedereen in kaart gaan brengen. Snel erna volgde een aftastend gesprek met wethouders Ed Mathijssen, Lianne van der Aa en gebiedcoördinator Carlijn Crooijmans, waarbij we uit de doeken gedaan hebben waar we mee bezig waren”, blikken Carly en Henry terug. De boodschap die meegekregen werd was om door te gaan op de ingeslagen weg. Iets wat de heren zich geen twee keer lieten zeggen.

Bezwaren

Er werd contact gelegd met Coen Hendriks en Michel Bijnen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en aansluitend een architectenbureau ingeschakeld en er volgden wederom een aantal bijeenkomsten met iedereen. “Daarbij hebben we de door ons gestelde doelen, aan de hand ook van de kaders van de gemeente, in meer concrete plannen gegoten. Dat wil zeggen dat er ruimte moet komen voor sociale huurwoningen, appartementen voor zorg en mensen met een beperking, starters, patiobungalows en enkele tweekappers”, vertellen de heren. “Er is van meet af aan getracht om het zo te doen dat de neuzen van de mensen die meedachten, dezelfde kant in stonden. Dit ook om toekomstige bezwaren te vermijden.”
Het eindresultaat werd met alle betrokkenen aan de al genoemde ambtenaren gepresenteerd. Tot hun verrassing liepen deze echter niet gelijk de polonaise. Om te beginnen werd zelfs terughoudend gereageerd. Iets wat, zo melden Carly en Henry, wellicht begrijpelijk is omdat zij nu eenmaal niet alle touwtjes in handen hebben, maar teleurstellend was het wel. “Na 8/9 maanden met een grote groep enthousiaste mensen hieraan gewerkt te hebben waren we verbaasd. Om nog meer kennis binnen te halen en sterker te staan hebben we diezelfde avond nog een kerngroep gevormd met Tjeerd van Berlo, Bart Lips, Imke Heufkens, Kitty Steenbakkers en Koen Kamphorst.”

Verrassing

Tot hun verrassing kwam er echter al twee dagen na de bijeenkomst een uitnodiging van de gemeente om verder te praten. “Onze plannen bleken toch positief ontvangen. Door deskundigen zullen op details nog aanpassingen worden gedaan, maar in grote lijnen sluiten onze plannen aan op de gebiedsvisie van de gemeente. Hierin staan allerlei zaken die de komende tien jaar ontwikkeld moeten worden zoals de riolering, een fusie tussen twee basisscholen, het SCI-veld en nog veel meer. De Huif en het Campanulaplein zijn nu echter naar voren getrokken”, aldus Henry en Carly enthousiast. Ze temperen dit gelijk door te stellen: “Er zijn ons geen toezeggingen gedaan. We voelen ons echter wel serieus genomen. We zijn namelijk ook gevraagd om mee na te denken over de invulling van het Campanulaplein. Dat moet in de toekomst een ontmoetingsplek worden.” Afgelopen week was er een gebroederlijke presentatie van de kerngroep en de gemeente aan omwonenden en belangstellenden waarbij de plannen gepresenteerd werden.

Burgerparticipatie

Hoewel het allemaal, zoals Carly en Henry nuchter stellen, allemaal nog geen gelopen race is, zijn ze wel optimistisch. “We hopen dat de term burgerparticipatie geen loze kreet is en dat de inzet die er met velen is geweest beloond gaat worden. We nodigen betrokken inwoners uit om zich te melden om samen na te gaan denken over het Campanulaplein. Verder hopen we dat goed voorbeeld, goed doet volgen. Het past in deze tijd om in het kader van burgerparticipatie er samen de schouders onder te zetten en samen iets tot stand te brengen. Wethouder Mathijssen heeft aangegeven dat hij graag eind 2020 aan het bouwen zou zijn en wij hopen aansluitend om eind 2021 nieuwe (over)buren te hebben.” Voor informatie: c.v.pinxten@home.nl.

Foto's:


0