31 juli 2021

Villa Overberg maakt plaats voor woonzorghuis

SINT-MICHIELSGESTEL – “Natuurlijk gunnen wij ouderen een fijne woonplek. We willen er echter de Gestelse gemeenschap van doordringen dat het geen goed idee is om de plannen zoals die er nu zijn te gaan verwezenlijken voor deze doelgroep op die locatie.” Dat statement komt van de onlangs opgerichte klankbordgroep die namens een aantal buurtbewoners hun zorgen willen delen over de plannen die er zijn om op het enorme perceel op de hoek van de Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel waar nu nog Villa Overberg staat, een woonzorghuis voor (ernstig) dementerenden te realiseren.

Door Wendy van Lijssel

Iedereen met een eigen huis, mag dat verkopen wanneer hij of zij dat wil. De buurt of de gemeente hoeft daarbij niet geïnformeerd te worden. Anders wordt het indien het huis dat je verkoopt een andere bestemming krijgt dan wonen. Dan moeten de kaarten wel open op tafel gelegd worden. Het voornoemde is het geval met Villa Overberg in Sint-Michielsgestel. Een jaren ’70 villa op een enorm perceel gelegen aan de Nieuwstraat, omheind door een monumentale muur en twee dito poorten. Het pand wisselde onlangs van eigenaar. Vrijborg Vastgoedontwikkeling die het in het bezit heeft, wil Villa Overberg slopen en er woonzorgappartementen realiseren voor mensen met geheugenproblemen oftewel ernstig dementerenden in zorg zwaartepakket 5. Omdat er een bestemmingswijziging moet komen en de omgeving van de villa ingelicht moest worden werd daarom vanwege COVID-19 in maart een online bijeenkomst voor de buurt gehouden.

Volgens naaste villa-buren Claudia Spooren, Liesbeth van den Wittenboer en Anna Bergman logde een behoorlijke groep mensen in om zich te laten informeren door Vrijborg Vastgoedontwikkeling. Daarnaast konden er via chat vragen gesteld worden. Op voorhand van de projectontwikkelaar werd diezelfde avond een klankbordgroep gevormd met genoemde dames. Zij fungeren als spreekbuis en contactpersoon tussen buurt en Vrijborg.

Het plan is, volgens de dames, om de huidige villa te vervangen voor een nieuw 13 meter hoog en 45 meter breed 2- laags woonzorghuis met 40 zorgappartementen, 2 algemene ruimtes, een binnentuin en enkele parkeerplekken. Volgens planning zou de bouw in januari 2022 moeten starten.
“Het is ons voorgehouden alsof er een bouwwerk zou komen dat qua grootte vergelijkbaar is met de villa. Er kwamen die avond wel tekeningen voorbij, maar online is het toch lastig(er) om het goed en snel te bekijken en er dan adequaat op te reageren. Daar kan Vrijborg overigens niets aan doen. Wij hebben echter het verslag over het verloop van de avond alsook de tekening die we erna ontvingen, nog eens goed tegen het licht gehouden. Daaruit bleek het veel groter dan eerder voorgespiegeld. Verder zijn we dieper gaan graven. Hieruit kwam naar voren dat er in het verleden al eerder plannen waren om op het perceel zogenaamde levensbestendige woningen voor senioren te maken. Dat betrof destijds 12 woningen. Vanwege de omvang van het project en de verwachte verkeersproblematiek is dat niet doorgegaan”, aldus de dames.

Dat laatste is een zorg die door een x-aantal buurtbewoners ook nu gedeeld wordt. Er speelt echter meer. “Mogelijke waardevermindering van je huis, het verlies van de huidige natuur op dat perceel, nóg meer parkeerproblemen in de buurt en overlast bij af en aanvoer van goederen en waarschijnlijk klachten over de horecagelegenheden die zorgen voor reuring als gasten komen, maar vooral ook gaan”, sommen de dames op.
Vooral horeca-uitbaatster Anna baart dat zorgen. Het is echter nog niet het enige. “Wat betekent een bestemmingswijziging eventueel voor latere plannen op dat perceel?”, vragen de dames zich hardop af. Buiten de zorgen die hen zelf treffen zijn er die ook over en voor toekomstige bewoners. Ze voegen daarom toe: “Het zou een plek moeten zijn voor kwetsbare ouderen uit onze gemeenschap. Gezien de hoge kosten voor wonen en zorg is het echter maar de vraag of deze locatie toegankelijk is voor Gestelse ouderen. We vinden het echter vooral geen geschikte locatie voor dementerenden. Die hebben een rustige, prikkelvrije omgeving nodig zonder horecagelegenheden in de buurt, een druk park tegenover en gelegen aan een hele drukke doorgaande weg. Dit perceel moet daarom gewoon een woonbestemming houden. We hopen dat de plannen nog eens goed tegen het licht worden gehouden. Waarom wordt er geen ruimte vrij gemaakt voor een dergelijk project op het terrein van Kentalis?”

Hoewel de dames al in gesprek gingen met de gemeente, de toekomstige zorgverlener en Vrijborg Vastgoed hen al op het perceel, uitgezet met piketpaaltjes, liet zien hoe groot het gaat worden, blijven de dames en een aantal omwonenden bezorgd. Zorgen die ze langs deze weg willen delen met de Gestelse gemeenschap. Voor informatie of reacties: huizeoverberg@outlook.com.

Claudia, Liesbeth en Anna

Foto's:


0