20 september 2021

Betrokken ondernemers tonen draagvlak voor starterswoningen De Rietstok aan

GEMONDE – De door een kleine groep geuite weerstand tegen de bouw van starterswoningen in het plan De Rietstok vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van Gemonde. Die boodschap geven Alwien Geerts en Marcel Klomp af, twee lokale ondernemers die zich betrokken voelen bij het dorp. Ze weten zich gesteund door Basisschool Sint-Lambertus, drie sportverenigingen en ruim 180 particulieren, van wie er voor de vakantie 161 een manifest hebben ondertekend. Het aantonen van een groot draagvlak moet de gemeenteraad overtuigen.

Het zit de twee ondernemers, die naar eigen zeggen het dorpsbelang centraal stellen, hoog. “Er vormde zich een groepje van zo’n twintig tegenstanders die hard op de trom sloegen, overal de media opzochten en de gemeenteraad in Sint-Michielsgestel de indruk wilden geven dat Gemonde niet zit te wachten op een uitbreidingsplan,” beschrijft Geerts de frustratie. “Dat levert een heel vertekend beeld op, want er blijven 2180 inwoners over die de petitie om het project tegen te houden níet getekend hebben. Toen wij contact zochten met Basisschool Sint-Lambertus, VV Irene, de Gemondse Tennisvereniging en Ruitersport Gemonde, bleek al heel gauw dat deze stakeholders de noodzaak onderschrijven om zo snel mogelijk starterswoningen te realiseren. Gebeurt dat niet, dan vergrijst het dorp en sterft het verenigingsleven af. Anders gezegd: dan holt de leefbaarheid achteruit.” Klomp illustreert het met cijfers: “Tien jaar terug zaten hier 270 kinderen op school, nu nog maar 153. Straks houden we hier geen jeugd meer over.”

De 26-jarige René Goossens, geboren en getogen in Gemonde, bevestigt dit. “Zowel in mijn vriendenkring als die van mijn oudere broer zagen verschillende twintigers geen andere optie dan naar een andere plaats te verhuizen, hoezeer ze zich ook met hun dorp verbonden voelden.” Geerts knikt begrijpend: “Onder de vier ton wordt hier niets aangeboden. Tenzij je in de gelukkige omstandigheden verkeert dat je ouders kunnen en willen sponsoren ben je als starter op de woningmarkt kansloos in Gemonde. Met De Rietstok, een project van ontwikkelaar Vrijborg uit Vught, lag er eindelijk een plan op tafel om in deze behoefte te voorzien. In eerste instantie werden koopsommen van 220.000 à 230.000 euro genoemd, maar aangezien de bouwkosten elk jaar met tien tot vijftien procent stijgen, blijft dat bedrag toenemen als er niet snel groen licht komt. Hoe langer bepaalde mensen dit tegenhouden, hoe nadeliger het uitpakt voor de jeugd.” De twee betrokken lokale ondernemers hamerden al op de urgentie in het aan de gemeenteraad aangeboden manifest, waarvoor zij 161 handtekeningen verzamelden, terwijl zich na de vakantie nog eens 25 voorstanders meldden. “Draagvlak genoeg, nietwaar?” merkt Klomp op.

Beide heren hebben geen goed woord over voor de visie van de tegenstanders, die eerder in De Brug aan het woord zijn gekomen. Geerts: “Ze zitten niet eens echt op één lijn qua argumenten. De één keert zich simpelweg tegen de procedure, de ander vindt de percelen te klein om woningen te realiseren die bij het dorpskarakter passen en sommigen vrezen voor zowel parkeer- als verkeersoverlast in de Dorpsstraat, waar volgens hen nu al te hard gereden wordt. Nou, als het daar straks vol met auto’s staat, gaat het tempo vanzelf omlaag. Ten aanzien van de kavels: je kunt wel mooie vrijstaande huizen neerzetten, maar hoe wil je die betaalbaar houden voor de jongere generaties?” De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over De Rietstok en dan volgt er een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Voor de twee
betrokken dorpelingen houdt het daarmee niet op. Klomp: “Kijkend naar de langere termijn moet je over een aantal jaren opnieuw woningen realiseren, ook in de ‘tussencategorie’ voor doorstromers, waarmee weer huizen voor starters zullen vrijkomen.” Geerts vult aan: “De jeugd heeft rugdekking nodig van mensen die al lang in het dorp wonen en meer ‘body’ kunnen genereren. ‘Geef Gemonde een toekomst,’ dat is onze dringende boodschap aan de gemeenteraad. Anders eindigen we straks zoals dat Italiaanse spookstadje dat een poosje geleden huizen verkocht voor één euro.”

Alwien Geerts overhandigt het manifest aan de wethouders Ed Mathijssen en Lianne van der Aa

Foto's:


0