23 september 2021

Pater Pushpa Raj is Den Dungen dankbaar

DEN DUNGEN – Het was wel even schrikken toen enkele maanden geleden de brief uit India kwam waarin zijn overste pater Pushpa vroeg om terug te keren naar zijn geboorteland India, niet in het minst voor hemzelf natuurlijk. Na elf jaar Den Bosch, Nijnsel, Bergeijk en Den Dungen terug naar het onmetelijk grote India waar hij te werk wordt gesteld in een parochie waar een minder voorkomende taal wordt gesproken die Pushpa ook beheerst en waar de voormalige priester aan corona is overleden.

Door Lambert Verhoeven

Hij krijgt daar een scooter tot zijn beschikking om zijn parochianen die niet allemaal om de hoek wonen te kunnen bezoeken. Hij had aanvankelijk gehoopt dat hij na zijn terugkeer eerst zijn moeder mocht bezoeken die hij al twee jaar niet meer heeft gezien maar de overste vroeg hem om toch eerst even langs zijn nieuwe parochie (missiepost) Andhra Pradesh te gaan, want die zaten al zo lang zonder herder. Zijn nieuwe parochie bestaat niet bepaald uit mensen die met een gouden lepel in hun mond zijn geboren. En ook zijn moeder, die zo’n duizend hobbelige en stoffige kilometers verderop woont, is wat dat betreft niet bepaald zonder zorgen. Met name vanwege de medische kosten die haar broze gezondheid met zich meebrengt. Vandaar dat in het Brabantse al snel het idee ontstond om voordat Pushpa zou vertrekken geld in te zamelen. Een mooi initiatief en een bemoedigend begin in deze was de Oogstdankviering begin augustus die door de gastvrije familie Verbakel werd georganiseerd op de prachtige Hoeve Strobol in Nijnsel. Later vroeg de familie van de overleden oud koster Ties Aarts uit Nijnsel in plaats van bloemen een donatie voor de pater, een genereus gebaar.

De steeds zwaarder wordende collectebus stond bij het afscheid van Ties en ook was er inmiddels door de Heilige Odaparochie een reeds bestaan rekeningnummer opengesteld voor giften. Beheerder van de rekening José van Boxmeer had het er maar druk mee, ze draaide overuren maar gaf geen krimp. Ook de parochie Heilige Michael waar pater Pushpa als laatste werkzaam was en woonde wilde niet achterblijven en vroeg de parochianen eveneens om een gulle gift in de afscheidsvieringen die Pushpa net voor zijn vertrek in respectievelijk Gemonde, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Den Dungen mocht opdragen.

Ook na zijn vertrek naar India op maandag 23 augustus jongstleden kwam er, naast de goed gevulde collecteschalen, uit die hoek nog steeds geld binnen op de rekening. ‘Goei volk’ daar wat hogerop in Brabant, daar valt niks van te zeggen! Maar goed, het is toch wel prettig om voordat je vertrekt alvast te weten wat de voorlopige opbrengst is van alle spontane en hartverwarmende initiatieven en op vrijdag 20 augustus konden we de pater dan ook mededelen dat hij maar liefst minstens € 7700 tegemoet kon zien. Hij was sprakeloos. En zeer geëmotioneerd. Medio september is de actie afgerond en kon de parochiële minister van financiën een nog veel rianter bedrag overmaken van uiteindelijk € 12.500!! Of nog indrukwekkender, ongeveer één miljoen Indiase Roepies. De giften bleven nog langere tijd binnendruppelen. Eén ding is zeker: geen enkele donateur zal voortaan in zijn gebeden ontbreken, jullie zijn dus gewaarschuwd. Het rekeningnummer van de Caritas De Goede herder (met ANBI-status) van de Heiige Odaparochie blijft natuurlijk gewoon bestaan; NL08RABO0305365126 t.n.v. RK Parochie Heilige Oda. Dus mocht er in de toekomst nog iemand ‘geen raad weten’ met de opbrengst van, bijvoorbeeld, een actie, een overlijden, een bijzondere verjaardag, een jubileum of een afscheid, dan kan dit bedrag altijd op dit rekeningnummer worden gestort, natuurlijk nog steeds met vermelding ‘pater Pushpa’. Periodiek zullen deze bedragen dan worden overgemaakt naar India waar het geld zijn weg zal vinden onder de meest behoeftigen.

Foto's:


0