26 november 2021

Gemeente investeert miljoenen in dorpshart Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL – Het definitief ontwerp voor de inrichting van de nieuwe openbare ruimte in het centrum van Sint-Michielsgestel is vastgesteld. Uitvoering kost de gemeente 3,6 miljoen euro (ex. btw). Dat is inclusief extra parkeerplaatsen bij het Meanderplein.

Van de redactie

De 3,6 miljoen is onder andere nodig om 18.000 vierkante meter bestrating, 9700 vierkante meter groen, 225 parkeerplaatsen en 130 fietsenrekken te realiseren.

Het Torenplein en de winkelstraatjes worden autovrij, met uitzondering van de bevoorrading van winkels en horeca. Ook het straatje voor het oude gemeentehuis wordt voetgangersgebied.

Vrachtwagens met de bestemming Jumbo rijden in de toekomst via de Ceintuurweg naar de nieuwe supermarkt om te laden en te lossen en vandaaruit via de parkeerplaats bij het Hof van Overkerk naar de Nieuwstraat het centrum weer uit. Zij komen dus niet in het voetgangersgebied.

Fietsen is in de autovrije zone wel toegestaan. Fietsers uit de richting van het Meanderplein rijden straks via de fietsersbrug het centrum of via het Dommelpad eromheen. Op het Petrus Dondersplein en tegen een aantal winkelgevels komen fietsenrekken.

Het nieuwe centrum heeft straks 225 openbare parkeerplaatsen. Bezoekers die met de auto naar het winkelhart komen kunnen parkeren op het Adrianusplein, het Petrus Dondersplein en bij het Hof van Overkerk. De tijdelijke parkeerplaats aan de overzijde van de Schijndelseweg blijft voorlopig in gebruik. Op drukke dagen wordt een blauwe zone ingesteld. Daarbinnen geldt een maximale parkeertijd en is het gebruik van de parkeerschijf verplicht. Mocht er desondanks geen plekje vrij zijn, dan kunnen parkeerders uitwijken naar de Nieuwstraat of het Meanderplein. Op het Meanderplein komen extra parkeerplaatsen.

De inrichting van de openbare ruimte wordt gefaseerd uitgevoerd en is gekoppeld aan de nieuwbouw in het plangebied. Half december starten nutsbedrijven met de aanleg van kabels en leidingen rond nieuwe appartementen. Daarvoor wordt een gedeelte van de straat afgesloten. Ook wordt er een nieuwe transformator aan de Schijndelseweg geplaatst.

Als die werkzaamheden afgerond zijn, kan gestart worden met de bestrating. Begin 2022 worden de parkeerplaats voor de nieuwe Jumbo, het Hof van Overkerk en de Dommelzone ingericht. Omdat nog niet alle bouwprojecten zijn afgerond komt er in de winkelstraatjes tijdelijke bestrating. Als appartementencomplex de Raadskamer gebouwd is wordt het Petrus Dondersplein opnieuw aangelegd. Is de Groene Villa gerealiseerd, dan kan ook het Adrianusplein worden afgemaakt. Het streven is om de inrichting van de openbare ruimte in 2025 af te ronden met de herinrichting van de Nieuwstraat en de rijbaan van het Petrus Dondersplein.

De helft van de gemeentelijke miljoeneninvestering wordt gedekt uit de grondexploitatie. Het gaat dan om het deel van de openbare ruimte dat direct gelinkt aan de nieuwbouw aan het Groenplein, Petrus Dondersplein en de straatjes in het kernwinkelgebied. De inrichting van de Dommelzone wordt betaald uit het fonds Gestel Groene Gemeente en met middelen die het Waterschap beschikbaar stelt. Voor de herinrichting van bestaande pleinen en straten in het plangebied moeten nog nieuwe posten in de begroting opgenomen worden.

Impressie van het plangebied.

Foto's:


0