25 januari 2022

Verkooptentoonstelling voor goede doelen: Een schilderij aan de muur, voor meer Balkumse natuur!

BERLICUM – Momenteel is er in Den Durpsherd voor de tweede keer een verkoopexpositie van ‘Kleurrijke schilderijen’ van Nettie Verheijen-Reijnders (1922-2018) die bijna 50 jaar in Berlicum heeft gewoond. De tentoonstelling met verkoop duurt tot 20 maart 2022.

De opbrengst van de eerste tentoonstelling van Kleurrijke Schilderijen ging naar ‘Koffie in de tuinen’ van de Dorpstafel, het Voedselbos en Werkboerderij Buitengewoon. Ook de opbrengst van de huidige tentoonstelling gaat wederom naar echte Balkumse goede doelen. Één van die doelen is de Stichting Landschapsbeheer Aa-dal in Berlicum, en dan specifiek de aanleg van (minstens) 100 m hagen; dit zijn kleine landschapselementen ten behoeve van de vergroting van de biodiversiteit en het creëren van een meer divers landschap in Berlicum. Met € 50,- kan maar liefst 10 meter natuurlijke haag worden aangelegd. De landschapsverfraaiing die deze hagen gaan opleveren, zullen alle inwoners van Berlicum behagen. Het tweede goede doel is wederom de Dorpstafel, en dan concreet een overkapping voor tijdens de zomerse ”Koffie in de tuinen”” voor de oudere bewoners uit Berlicum.

Om de ‘’Koffie in de tuinen”” een extra input te geven, worden er momenteel setjes met ansichtkaarten van schilderijen van Nettie verkocht via de Dorpstafel. De ondernemersvereniging Berlicum gaat zich inzetten voor de verkoop van schilderijen om daarmee een extra opbrengst te genereren voor het landschapsbeheer in het Aa-dal.
Er hangen momenteel bijna dertig schilderijen in Den Durpsherd. Om de kunst betaalbaar te houden variëren de prijzen van de aquarellen en van de olieverfschilderijen van € 25,- tot € 100,-. Hoe te reserveren is op de tentoonstelling aangegeven. (Gereserveerde) Schilderijen kunnen gekocht worden op de verkoopdag die is gepland op zaterdag 19 maart 2022 van 11.00 – 16.00 uur in Den Durpsherd. De dochters van Nettie Verheijen, Jeannette en Carolien, heten u dan graag van harte welkom.

Het gezin Verheijen kwam in 1967 in Berlicum op de Nederhof wonen en ouders Antoon en Nettie waren erg georiënteerd op hun dorp en op de natuur. Ze hielden erg van bloemen. Nettie heeft gedurende haar “lange leven erg veel geschilderd, aquarellen en olieverfschilderijen, en daarom is het niet vreemd dat er in de nalatenschap erg veel kunstwerken bleken te zitten, teveel voor de familie zelf. Het betreft niet alleen bloemen en stillevens, maar ook historische stadsgezichten van Den Bosch. Netties dochters willen die schilderijen verkopen en, in de geest van hun ouders, de opbrengst ten goede laten komen aan de Berlicumse bevolking. Alle hieruit voortkomende activiteiten vinden plaats in nauwe samenwerking en in nauw overleg met Mieke Wijgergangs van de Dorpstafel.

Gezicht op Den Bosch vanuit de Hekellaan, jaren dertig 20e eeuw. Geschilderd door Nettie Verheijen-Reijnders.

Foto's:


0