16 maart 2022

Infobord Romeinse Muntschat Berlicum

BERLICUM – vond Vlak bij de rivier de Aa vond onlangs de officiële opening plaats van het informatiebord ‘Romeinse Muntschat’ aan de Westakkers te Berlicum.

Omstreeks 13.15 u verzamelden alle genodigden zich op deze plek om achtereenvolgens te luisteren naar de heer De Groot, bestuurder Waterschap Aa en Maas, wethouder P. Raaijmakers van de gemeente Sint-Michielsgestel, prof. Dr. J. Baselmans, directeur archeologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de heer Theo Danen, voorzitter heemkundekring De Plaets, en de heren Wim en Nico van Schaijk, de vinders van de muntschat.
Uit de verhalen konden de toehoorders concluderen dat de vindplaats destijds een doorwaadbare plaats in de Aa was, een zogenaamde voorde, welke in de oude tijd (100-300 na Chr.) een sacrale betekenis had. Deze plaats in de rivieren werden gezien als een heilige plek en gebruikt als locatie waar offers werden gebracht (munten, sieraden). Dat is hier gedurende een lange(re) periode gebeurd.
Op de vindplaats, vlak bij de voorde (vlak bij de oversteekplaats van de Aa) zijn door de heren Van Schaijk met een metaaldetector 107 Romeinse munten gevonden. Over deze archeologische vondst is in 2021 een mooi boek ‘Veilig naar de overkant’, geschreven onder redactie van dr. Tessa de Groot en J.W. de Kort (RCE) verschenen.

Na afloop is er in Kulturhuis Den Durpsherd nog een tijd nagepraat over deze vondst en de betekenis ervan en adressen uitgewisseld. Wim en Nico van Schaijk hebben hier een mooie dwarsdoorsnede van de muntschat laten zien en toegelicht.
Op donderdagavond 14 april 2022 (van 20.00-22.15u) is er in Den Durpsherd, Kerkwijk 61, een lezing over de muntschat die georganiseerd wordt door heemkundekring De Plaets. De vinders (Wim en Nico), dr. Tessa de Groot, leider onderzoek muntschat (RCE) en dr. Liesbeth Claes (specialist Romeinse archeologie Universiteit Leiden) zullen hier hun ervaringen en bevindingen presenteren. Ook is er nog een formeel moment over de muntvondst. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Zij kunnen zich tevoren aanmelden via: secretaris@deplaets.nl.

Foto's:


0