20 mei 2022

Nieuwe wethouders beëdigd, veel vraagtekens oppositie bij bestuursakkoord

SINT-MICHIELSGESTEL – Is het wel realistisch om in een tijd van stijgende prijzen 600 woningen te bouwen, waarvan 40 procent in de sociale sector? Hoe kun je willen bouwen buiten de bebouwde kommen en tegelijkertijd beweren dat je groen hoog in het vaandel hebt staan? Gaat het lukken om in 2040 klimaatneutraal te zijn nu er zo weinig capaciteit op het netwerk is? De oppositie had donderdag heel wat kritische vragen over het nieuwe bestuursakkoord.

Door Wim Poels

Donderdag werd het nieuwe college met Peter Raaijmakers, Bert van Druenen (beide PPA), Lianne van der Aa (CDA) en Sam Goossens (GroenLinks/PvdA) beëdigd. Maar niet voordat de gemeenteraad kon ‘reflecteren’ op het bestuursakkoord ‘Voor nu Voor later Voor elkaar, dat de coalitiepartners hadden gesloten. De raad kon er alleen over praten, het is geen stuk dat aangenomen of afgewezen kan worden.
Opvallend was dat verschillende partijen, ook uit de oppositie, veel van hun eigen voorstellen in het akkoord terugzagen. “Er staan veel liberale standpunten in”, aldus Joost van der Steen (VVD). “We hadden zo kunnen aanschuiven.” En ook Mariska Sturkenboom zag veel door haar partij DorpsGoed ingediende moties in het akkoord terug. Ze reageerde vol ongeloof. “Vorige keer mochten we niet meedoen omdat we verloren hadden. Nu hebben we gewonnen en kiest de PPA voor twee partijen die verliezen. Eerder is gezegd dat woonplaats niet uitmaakt, dat je wethouder bent voor heel Gestel”, merkte ze op. Net als Peter Raaijmakers en Lianne van der Aa woont ze in Den Dungen. “Het begint op te vallen dat DorpsGoed structureel wordt buitengesloten.” Cees Koopmans herkende namens D66 heel veel in het akkoord. Hij noemde het hoopgevend.

Volgens formateur Peter Raaijmakers is er gekozen voor een open bestuursakkoord, waarbij er veel ruimte is voor de inbreng van raad, inwoners, ambtenaren en andere betrokkenen. Pas later volgt een uitvoeringsprogramma, waar in staat wat wanneer hoe wordt uitgevoerd. Dat leidde er wel toe dat er veel inhoudelijke vragen te stellen zijn. “Oppervlakkig, met veel al lopend beleid”, vond Sturkenboom het samen. Ook hekelde ze het gebrek aan financiële onderbouwing. “Die zien we dus pas bij de begrotingsbehandeling.”
Vragen waren er bijvoorbeeld over woningbouw. Want je kunt wel zeggen dat je 600 huizen wilt bouwen, waarvan 40 in de sociale koop- en huursector, het hoe en waar bleef vaag. Yvonne Matthijsse van de Gestelse Coalitie vroeg zich als eerste af of dat wel realistisch is in een tijd waarin de bouwprijzen zowel door het duurder worden van materiaal als menskracht flink stijgen. Een opmerking die nog een paar keer herhaald zou worden. Sturkenboom voegde er nog aan toe dat het oude college een paar weken geleden nog de toegestane minimumprijzen in het Berlicumse Beekveld had verhoogd. D66 zag liever een nog hoger percentage dan 40 en de nadruk op starters. Grotere woningen komen de komende jaren immers vrij omdat de babyboomers op leeftijd raken. Wat de VVD betreft zou het juist best wat minder mogen.
Die laatste partij vroeg zich ook af hoe realistisch en wenselijk het is om in 2040 klimaatneutraal te willen zijn, terwijl Nederland als geheel mikt op 2050. “We hebben als Sint-Michielsgestel geen diepe zakken”, aldus Van der Steen.
De keuze van de PPA voor GroenLinks/PvdA deed bij sommigen de wenkbrauwen fronsen. Sam Goossens haalde in het verleden bijvoorbeeld fel uit naar de bestuurscultuur in Gestel, wat niet goed viel bij het toenmalige college en leidde tot een gesprek. Matthijsse en Sturkenboom merkten op dat de partijen zich in het verleden ook tegen de plannen voor Theereheide stemde. In het bestuursakkoord is niet terug te vinden hoe dat wordt opgelost.
Fractieleider Adriaan van der Maarel van de nieuwe coalitiepartij ging er op in. Ook hij was verrast, prettig weliswaar, dat zijn partij werd gevraagd voor het college. “Er zijn pittige discussies geweest en het getuigt van lef bij PPA en CDA om ons te vragen”, vond hij. Van der Maarel verwacht dat er meer prioriteit wordt gegeven aan zaken als duurzaamheid en sociale woningbouw. “We erkennen dat onze duurzaamheidsopgave pittig is, maar we zetten alles op alles om het te halen.” En hij stelde dat zijn partij nooit plat tegen Theereheide is geweest. “We vonden en vinden dat het beter kan. Dat kun je beter vanuit het college doen”, stelde hij.

Tenslotte zijn er zorgen over de benodigde handjes. De ambtelijke organisatie samen met Boxtel, Mijn Gemeente Dichtbij, loopt nog niet zoals gewenst. Volgens burgemeester Looijen komt er binnenkort een voorstel naar de raad over verbeteringen.
Peter Raaijmakers merkte wel op dat voor het bestuursakkoord ook veel opgehaald is bij de ambtelijke organisatie. Hij beloofde dat zowel over de komende woonvisie als over het uitvoeringsprogramma naar aanleiding van het bestuursakkoord met de raad gesproken wordt.

Gestemd kon er – anoniem – wel worden op de wethouderskandidaten. Zij kregen allemaal voldoende steun: Bij zowel Peter Raaijmakers als Sam Goossens stemden er 20 leden voor en 1 tegen, Bert van Druenen kreeg de steun van 19 raadsleden en twee tegenstemmen. Lianne van der Aa kreeg steun van 15 raadsleden, 4 tegenstemmen en 2 onthoudingen.

De nieuwe wethouders zijn nu officieel in functie

Foto's:


c