07 mei 2022

Terug naar de toekomst met Den Dungen Wenst Dat: Welkom bij een middag Dungens plezier

 

DEN DUNGEN – Natuurlijk mag iedereen elkaar het beste wensen, maar de oorspronkelijke nieuwjaarsreceptie Den Dungen Wenst Dat heeft na twee jaar de winterkleding verruild voor een luchtig zomertenue en aangepaste invulling. In samenwerking met anderen is iedereen, ook van buiten de dorpsgrenzen, op zondag 15 mei vanaf 13.30 uur van harte welkom voor een middag muziek en nog veel meer ander vermaak voor jong en oud binnen en buiten Litserborg in Den Dungen. Een speciaal welkom is er voor iedereen die de afgelopen jaren nieuw in Den Dungen kwam wonen en graag kennis maakt met anderen uit het dorp.

 

Door Wendy van Lijssel

Al jaren staan Wim Pijnenburg, Hilde Trommelen, Leo Schuurmans en Fiet Cooijmans als bestuursleden aan het roer van Den Dungen Wenst Dat. Een door hen in het leven geroepen stichting die ervoor zorgt dat verpakt in een vermakelijk programma het nieuwe jaar in Den Dungen steevast goed wordt afgetrapt. Daarbij wordt de nieuwjaarsreceptie aangegrepen om ook mensen die nieuw in het dorp zijn een warm welkom te heten en in contact te brengen met dorpsgenoten. Een aantal edities was er geen vuiltje in de lucht en toen werd diezelfde lucht de afgelopen jaren gevuld met besmettelijke aerosolen die zorgden dat ook DDWD on hold kwam te staan en er in 2021 een digitale versie kwam.

Inmiddels kan iedereen weer opgelucht ademhalen en elkaar als vanouds ontmoeten en dat is precies wat op zondag 15 mei staat te gebeuren. “We gaan het niet meer hebben over de afgelopen periode. We gaan terug naar de toekomst”, meldt het bestuur. Dat is dan ook het thema dat aan het hele gebeuren is gehangen. Zoals eigenlijk altijd staat elkaar ontmoeten centraal maar, zo meldt de organisatie, er is wel een andere insteek. Er wordt gelachen: “Je mag elkaar zoals bij een nieuwjaarsreceptie natuurlijk het beste wensen, maar dat is wat minder gebruikelijk dan begin januari.”

Er zijn enkele activiteiten die opnieuw of vernieuwd op de kaart staan deze middag. Dankzij de medewerking van verenigingen wordt als vanouds de ludieke loterij gehouden. Diverse deelnemende Dungense verenigingen en bedrijven hebben leuke prijzen ter beschikking gesteld. Zoals gezegd gaat het hier over een ludieke loterij. “Naast lollige zijn er ook serieuze prijzen te winnen zoals een workshop, kunst of een dinerbon”, aldus de organisatie.
De presentatie van een en ander is in de vertrouwde handen van Mark Minkels. Hij gaat onder andere in gesprek met de makers van de nieuwe Dungense Jacobus glossy en medewerker van welzijnsorganisatie Bint over een boekje dat zij uitgeeft over allerlei (sport)verenigingen en het belang ervan. De voet- en korfbalvereniging organiseren buiten op het plein voor Litserborg spelactiviteiten voor de jeugd en er staat een draaimolen en springkussen.

Voor een gezellige muzikale invulling zijn zanger Ben Kok, duo Niet Te Houwen, de Perketuuters, ’t Vierdonk Kwartet en Gerlof Trommelen geboekt. Wie wil kan dus ook nog met de voetjes van de vloer. Het is nog steeds niet alles. De Belevingstuin achter Litserborg bestaat vijf jaar en kan deze middag bezocht worden. De tuin is altijd netjes verzorgd, maar voor de gelegenheid wordt deze natuurlijk nog eens extra onder handen genomen. Een speciaal momentje is er voor de opening van de gloednieuwe jeu de boules baan bij Litserborg omstreeks 15.00 uur.

Er is zoals eigenlijk altijd bij DDWD een bomvol programma met voor elk wat wils. Wim, Hilde, Leo en Fiet hopen velen te enthousiasmeren. Ze spreken daarbij de wens uit dat ook mensen die de afgelopen jaren vanuit een andere plaats in Den Dungen kwamen wonen en nog nieuw zijn, de gelegenheid grijpen om kennis te komen maken. “We hadden hen graag allemaal persoonlijk een uitnodiging gestuurd, maar vanwege de privacyregelgeving missen we de gegevens. We hopen echter langs deze weg die mensen te bereiken. Wees welkom voor een middag Dungens plezier”, aldus het viertal.
Wat zij ook nog kwijt willen is dat een en ander alleen op poten kan worden gezet dankzij de belangeloze hulp van tientallen vrijwilligers en financiële steun van onder andere Minkels Assurantiën en Staete Makelaars.
 

DDWD gaat terug naar de toekomst

Foto's:


0