24 juni 2022

Lid van verdienste Helpt Elkander

SINT-MICHIELSGESTEL – Na twee jaar zonder jaarvergadering was het op 14 juni in de Meander te Sint-Michielsgestel een middag genieten voor de leden van Helpt Elkander Seniorenvereniging. Tijdens deze middag werd het 40-jarig lidmaatschap gevierd van Mevrouw Tony Rijkers en secretaris Mevrouw Manettie Sterks ontving als waardering voor haar grote inzet de zilveren speld Lid van Verdienste.

Na twee jaar stilte door de coronaperikelen kwam de uitnodiging voor de jaarvergadering als een waar geschenk binnen bij de senioren van Helpt Elkander. De activiteiten en voorbereidingen voor onder meer biljarten, kaarten, dag- en weekbusreizen waren al eerder gestart maar men zag ook uit naar grotere bijeenkomsten. Nu was het ook tijd om het 40-jarig lidmaatschap van Mevrouw Tony Rijkers te vieren. Voorzitter Carly van Pinxten hield een toespraak en vertelde dat Tony lid werd in de begintijd van Helpt Elkander toen Mien van Liempt, grondlegster van deze seniorenvereniging, voorzitter was. Er werden bloemen overhandigd met herinnering aan de nog zeer fitte jubilaris Tony Rijkers.

Een ander hoogtepunt tijdens deze jaarvergadering was de uitreiking van de draagspeld Lid van Verdienste in zilver met oorkonde die secretaris Manettie Sterks ontving. De redenen van deze ontvangen waardering zijn talrijk. Sinds 2008 heeft Manettie Sterks als bestuurslid en vrijwilligster veel functies binnen deze vereniging voortreffelijke uitgevoerd. Niet alleen jarenlang als secretaresse maar ook heeft ze in allerlei commissies en organisaties een hoofdrol gespeeld zoals bij bingo, kaarten, biljarten en de jaarlijkse dag- en weekreizen. Ze heeft, vaak samen met haar man Frans, bij alles wat er passeert binnen deze vereniging een centrale rol. Ze is de sturende kracht bij de kerstviering en het jaarlijkse gratis kerst- en nieuwjaarspakket voor alle leden. Al het genoemde is onmisbaar voor de invulling van vrije tijd van leden en genodigden. Dit soort zaken voorkomen eenzaamheid en vroegtijdige ongemakken van senioren binnen onze kernen van Sint-Michielsgestel, zo sprak de voorzitter.De aanwezigheid van wethouder Peter Raaymakers, die met de senioren in gesprek ging, werd bijzonder gewaardeerd. De muziek van Triple X zorgde voor de muzikale sfeer en bleek zeer geschikt voor deze senioren die rond etenstijd met een positieve blik naar huis keerden. Voor info over deze seniorenvereniging en organisaties bel 0638919005 / 0651370795.

Foto's:


0