22 juni 2022

Meer tevredenheid over eigen woning

NEDERLAND – Bijna 86 procent van de huishoudens gaf in 2021 aan tevreden te zijn met de eigen woning. Van de huishoudens in een koopwoning was bijna 95 procent (zeer) tevreden met de woning. Huurders waren met ruim 72 procent minder vaak tevreden. Dat blijkt uit het Woononderzoek Nederland 2021. Deze enquête wordt driejaarlijks gehouden onder bijna 47.000 Nederlanders.

Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2018 is de tevredenheid licht gestegen (1 procentpunt), maar ligt nog altijd lager dan in 2009, toen nog 90 procent aangaf (zeer) tevreden te zijn met de woning. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af. In 2009 was nog bijna 81 procent van de hurende huishoudens (zeer) tevreden met de woning.

Huishoudens met 65-plussers zijn het vaakst tevreden met de woning. Van de huishoudens met 65- tot 75-jarigen was bijna 90 procent (zeer) tevreden met de woning. Bij 75-plussers is dit bijna 93 procent. Met name oudere huurders zijn relatief vaak tevreden in vergelijking met jongere huurders. In de hoogste leeftijdscategorie zijn de huurders met bijna 88 procent zelfs vaker tevreden dan de gemiddelde Nederlander. Huishoudens tot 35 jaar zijn minder vaak tevreden (minder dan 79 procent). In deze groep gaat het vaker om huurders dan om kopers.

Foto's:


0

Geef een reactie