05 augustus 2022

50 Jaar wijk Haashoeve: Nieuwe buurtvereniging geeft wijk extra boost

MIDDELRODE – Deze zomer is het 50 jaar geleden dat begonnen werd met het bouwen van de wijk Haashoeve in Middelrode. Een jubileum dat door de in 2021 opnieuw opgerichte gelijknamige buurtvereniging aangegrepen werd om uitbundig te vieren met zowel een fotopuzzeltocht voor jong en oud, kindervertier, muziek, een barbecue, een glaasje en vooral heel veel onderlinge gezelligheid.

 

Door Wendy van LIjssel

In 1970 werd door de destijds nog zelfstandige gemeente Berlicum het plan Haashoeve ontwikkeld. Daarbij werden de velden Haasakkers omgevormd tot woonwijk. In 1971 werd begonnen met het bouwrijk maken van de grond en in 1972 begon de bouw van maar liefst 85 vrijstaande huizen. “Dat er een complete woonwijk kwam met alleen vrijstaande (grote) huizen was in die tijd best bijzonder”, vertellen Theo van der Walle, Gerard Brouwers en Sandra Steuten. Het drietal woont met veel plezier in de wijk en is betrokken bij de in 2021 opgerichte buurtvereniging Haashoeve.

De aanleiding om een vereniging uit de grond te stampen was van een hele andere orde. Gerard woont langs een speelveld in de wijk waar veel kinderen volop gebruik van maken. Tot zijn verrassing en gelijktijdig verbijstering ontvingen hij en nog een aantal in de nabijheid van het veldje gelegen buurtbewoners een gemeentelijk schrijven waarin melding werd gemaakt van het plan om van een gedeelte van het speelveld een omheind hondenuitlaatveld te maken.
Dat stuitte Gerard dusdanig tegen de borst dat hij de brief kopieerde en in de wijk verspreidde. “Er werd eigenlijk door nagenoeg de hele wijk afkeurend op het idee gereageerd en samen een vuist gemaakt om die plannen af te wenden. Dat is ook gelukt. Omdat er zo massaal en eensgezind werd gereageerd, bedachten we daarop dat gevoel vast te houden met het oprichten van een buurtvereniging”, vertellen genoemden.

Aangetekend moet worden dat er in een ver verleden een buurtvereniging actief was op de Haashoeve. Theo die vanaf dag één in de wijk woont weet dat nog wel. “Destijds was iedereen hier samen aan het sjouwen met van alles en nog wat. Daaruit ontstond toen een buurtvereniging. Die is na een aantal jaren langzaam doodgebloed”, aldus Theo.
De nieuwe buurtvereniging is echter springlevend. In 2021 werden twee presentatieavonden gehouden in De Moerkoal waarna er een zevenkoppig bestuur werd gevormd, statuten en reglementen gemaakt, een bezoek aan de Kamer van Koophandel en notaris volgde et voilà Buurtvereniging Haashoeve is een feit.
Dát er behoefte is aan een dergelijke vereniging blijkt uit het feit dat met uitzondering van vijf huizen alle adressen zich hebben aangesloten. “Er zijn 80 adressen lid geworden”, melden Theo, Gerard en Sandra trots. “Tot vorig jaar waren er allerlei mensen in de wijk apart van elkaar doende met initiatieven die de wijk raken. Denk daarbij aan het plaatsen van een AED, maar ook zaken die spelen rondom de N279 en Seldensate. Door de buurtvereniging kunnen we alle krachten bundelen wat de sociale samenhang en veiligheid in de buurt vergroot”.

Onder de vlag van buurtvereniging Haashoeve zijn intussen deze initiatieven ondergebracht bij commissies. “We hebben een lief & leed-, milieu-, veiligheid-, AED-, Seldensate & Aa-dal commissie en er wás een feestcommissie. Die is na een jaar voorbereiding en organiseren inmiddels ontbonden”, aldus het drietal. Daarbij wordt gerefereerd aan het knálfeest dat de buurt onlangs hield op de al eerdergenoemde speelweide. “Na oprichting zijn we gaan uitzoeken hoe lang hier al gewoond werd. Er is in 1972 begonnen met bouwen. Dat is 50 jaar geleden en dus een jubileum.”

Nadat verleden jaar al een zomerborrel werd gehouden en kinderen in de buurt afgelopen Pasen eieren mochten zoeken, werd onlangs de speelweide die aanleiding gaf tot het oprichten van buurtvereniging De Haashoeve omgetoverd tot feestweide. Er werden tentjes gezet en tafels en stoelen en een bar geregeld. Kinderen konden zich vermaken op het springkussen en de stormbaan. Er was muziek van een dj met een oude brandweerwagen en een orkestje met dixielandmuziek maar om te beginnen was er een fotopuzzeltocht door de wijk waarbij iedereen door elkaar gehusseld werd.
“Het was een mooi moment om voordat de barbecue aangestoken werd elkaar (nog beter) te leren kennen. Het was ontzettend leuk om met elkaar door de wijk te zwerven. Niemand verdwaalde”, wordt gegrapt. Een stukje vis of vlees van de barbecue, een drankje, muziek, enkele vuurkorven en een zwoele zomeravond. “Het voelde alsof we op de camping waren”, blikken Theo, Sandra en Gerard terug.
Het smaakte dusdanig naar meer dat hoewel het organiseren van een en ander best een karwei is, er het plan ligt om iets dergelijks elke vijf jaar te doen. Het drietal besluit tevreden: “Het heeft de samenhang die er al was nog een extra boost gegeven.”

De Haashoeve viert feest

Foto's:


0