03 augustus 2022

Mooie gift aan voedselbank

SINT-MICHIELSGESTEL – Bij voetbalvereniging SCG’18 en bij het kantoor van Veldsink-Prinsen Regiobank staan sinds een aantal maanden oranje poppen waarin lege statiegeldflessen kunnen worden gedeponeerd. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk flessen te hergebruiken.

Er is minder afval op straat en van de opbrengst kan een goed doel worden gesteund. Van de Regiobank kwam vervolgens de toezegging dat zij de opbrengst wilden aanvullen met een behoorlijk bedrag.

Voor het goede doel werd dit jaar gekozen voor de Vincentiusvereniging-Voedselbank Sint-Michielsgestel. Tijdens een informele bijeenkomst in de bestuurskamer van SCG’18 legde voorzitter Rick Groetelaers van SCG’18 uit hoe men tot het besluit was gekomen om het bedrag aan de Voedselbank te schenken.
Rutger van Batenburg (voorzitter) en Ton v.d. Bersselaar (penningmeester) van de Vincentiusvereniging legden uit wat de doelstellingen zijn van hun vereniging. Ze willen alle armlastige uit de gemeente steunen door middel van giften en het verstrekken van voedselpakketten aan de mensen die vanwege allerlei omstandigheden niet of nauwelijks geld hebben om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Beide heren toonden zich zeer erkentelijk dat het geschenk aan hun vereniging werd gegund.
Na de wederzijdse uitleg werd de cheque van € 1500,00 overhandigd aan de heer Rutger van Batenburg, voorzitter van de Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel.

V.l.n.r.: Rick Groetelaers (SCG’18), Rutger van Batenburg (Vincentiusvereniging) en Dave Smits (Veldsink-Prinsen Regionbank).

Foto's:


0