30 september 2022

Gestel nog even financieel gezond

SINT-MICHIELSGESTEL – De komende drie jaar staat de gemeente Sint-Michielsgestel er financieel goed voor. Het college wil in die tijd geld opzijzetten voor armoedebeleid, investeringen in het onderwijs en plannen uit het bestuursakkoord. Maar als er niets verandert duikt de gemeente in 2026 diep in de rode cijfers.

Door Wim Poels

Dat blijkt uit de deze week gepresenteerde begroting voor 2023, die een doorkijkje biedt tot en met 2026. Dit jaar is er vermoedelijk een overschot van 1,8 miljoen euro, volgend jaar dik 1,6, oplopend naar dik 2,8 miljoen in 2025. Maar het jaar daarna is er plotseling een negatief saldo van bijna negen ton. In 2026 valt er 3,7 miljoen aan Rijksmiddelen weg, terwijl er (nog) geen inkomsten tegenover staan.
De overheid is er niet om winst te maken. Omdat er in deze tijd ook voor gemeenten veel onzeker is wil het college dat er een half miljoen overschot blijft om tegenvallers op te vangen. De rest wordt gebruikt om te sparen en nieuwe dingen te doen. Zo wordt er komend jaar een half miljoen opzij gezet voor de onderwijshuisvesting, oplopend tot ruim 1,1 miljoen in 2025. “Dat is hard nodig”, zegt wethouder Peter Raaijmakers van financiën. Het Elde College en De Bolster in Sint-Michielsgestel zijn aan complete nieuwbouw toe, daarnaast zijn er verschillende scholen die met ruimtegebrek kampen. Komend jaar komt er een nieuw huisvestingsplan voor het onderwijs. Het spaarpotje hiervoor groeit volgens de wethouder van 1 miljoen nu tot 4 miljoen in 2025.
Dezelfde bedragen worden opzijgezet voor andere investeringen. Welke dat precies zijn, is nog niet duidelijk. De collegepartijen hebben samen een bestuursakkoord gesloten, waarin aandacht is voor zaken als verkeer en duurzaamheid. Maar die moeten nog verder worden uitgewerkt. Op dit moment is dus nog niet duidelijk wat het college wil (bijvoorbeeld welke prioriteiten er bij het verkeer komen) en kan (wat voor zin heeft het bijvoorbeeld stroom op te wekken als het elektriciteitsnetwerk dat niet aankan). En ook de gemeente voelt de inflatie: maatregelen kunnen straks een stuk duurder uitvallen dan je nu zou denken.
Voor armoedebeleid wordt jaarlijks 40.000 euro opzijgezet. “We willen vooral meer aandacht geven aan werkende armen”, legt Raaijmakers uit. “Er zijn mensen die gewoon een baan hebben, maar toch in de problemen komen.” De inschatting is op dit moment dat dat bedrag voldoende is.
De komende twee jaar trekt Gestel bovendien telkens 50.000 euro uit voor de bibliotheken. Die kunnen dan blijven doen wat ze nu doen. Ondertussen kan de gemeenteraad bepalen wat ze in de toekomst van de bieb verwacht. Voor het verder ontwikkelen en onderhouden van de Meerse Plas wordt vanaf volgend jaar telkens 40.000 euro gereserveerd.
Ook wil het college de woningbouw versnellen. Volgens wethouder Lianne van der Aa moet dat vooral lukken door prioriteiten te stellen, waarbij de ambtenaren dus harder trekken aan een beperkt aantal projecten. In het verleden waren er personele problemen op de afdelingen die woningbouw regelden, maar de wethouder stelt dat die – weliswaar tijdelijk – zijn opgelost.
Het college heeft er in overleg met de gemeenteraad voor gekozen nog niet te gaan bezuinigen om ook in het ‘ravijnjaar’ 2026 een sluitende begroting af te geven. “We zien dit als een signaal naar Den Haag”, legt Raaijmakers uit. Zoals het er bij het maken van de begroting naar uitzag, zou Gestel 123 euro per inwoner minder krijgen. Toch is het de vraag of de soep zo heet gegeten wordt als ze nu is opgediend. Bij Prinsjesdag is al bepaald dat het Rijk een miljard euro extra gaat verdelen. Gestel is bovendien bij lange na niet de enige gemeente die door de korting getroffen wordt. De koepel van Nederlandse gemeenten, het VNG, is daarom druk in overleg over een oplossing.
De lasten voor de inwoners gaan trendmatig met 3,3 procent omhoog. Dat geldt zowel voor de ozb als de riool- en afvalstoffenheffing. Dat betekent dat een huurder gemiddeld 505 euro belasting gaat betalen (was 489), een eigenaar van een woning van vier ton gaat gemiddeld 1034 euro (was 999).

Het Gestelse college, hier zonder de burgemeester

Foto's:


0