03 oktober 2022

Teun van Breugel nieuwe gildekoning Sint Anthonius en Sint Barbara

SINT-MICHIELSGESTEL – Afgelopen kermismaandag werd er traditioneel Koning geschoten door het Gilde Sint Anthonius en Sint Barbara. Elke 4 jaar dient dit volgens de ‘caert’ (het reglement uit 1612) te gebeuren. Teun van Breugel werd de nieuwe koning.

De kermismaandag begon met het ophalen van de oude koning Jan Mettler, deze werd onder tromgeroffel naar de spiegeltent op het Petrus Dondersplein gebracht. Aldaar werd de kermi mis opgedragen door een heuse kermispastoor die dat op ludieke wijze wist te brengen.

Na het nuttigen van een maaltijd bij de oude koning ging het voltallige gilde naar hun onderkomen in park De Kleine Ruwenberg. De vogel werd geplaatst en het Gilde trok in aanwezigheid van beschermheer Marcel van der Linden en de burgemeester drie keer rond de schutsboom. Dit is traditie om de boom te inspecteren en boze geesten te verjagen. Nadat de beschermheer en de burgemeester de boom hadden “gevrijd” (openingsschoten) begonnen de Gildebroeders aan de sportieve strijd om de houten vogel naar beneden te schieten. Aangezien het een stevig vogeltje was duurde dat tot het 268e schot voor de vogel viel.

Teun van Breugel was de gelukkige die het laatste schot vakkundig wist te plaatsen. Na de felicitaties begon het officiële gedeelte. Volgens de oude caert van 400 jaar is dat een ritueel dat zorgvuldig uitgevoerd dient worden. De hoofdman Thieu van Berkel nam het woord en zorgde dat de koning geïnstalleerd werd. Na het lopen over het Gildevaandel wat alleen is voorbehouden aan de koning, volgde er een vendelgroet voor Koning Teun, partner Inge en zoon Sil. De nieuwe koning is 4 jaar lang lid van de Gildeoverheid (bestuur) en mag een vat bier en een zilveren schild schenken. Na het officiële gedeelte volgde de nazit met een hapje en een drankje, en het was ondanks het mindere weer een geslaagde dag voor de “Jonge Schuts van Gestel”.

De nieuwe koning

Foto's:


0