24 november 2022

500e lid bij DTV De Donkelaar

DEN DUNGEN – De Dungense Tennis- en Padelvereniging De Donkelaar groeit gestaag. Na jaren van krimp zoals bij de meeste tennisverenigingen in Nederland het geval was, is de stijgende lijn enkele jaren geleden heel duidelijk ingezet. Door in te zetten op padel en jeugd is het ledenaantal ondertussen gegroeid tot maar liefst meer dan 500, waarvan 70 jeugdleden. De komst van nieuwbouwwijk de Jacobskamp heeft ook bijgedragen aan dit succes.

Door de enorme aanwas van, met name padellende leden is het vaak lastig om op de piekuren een baan te reserveren. Om de druk op banen te verlichten gaat DTV De Donkelaar het park daarom uitbreiden met twee padelbanen. De werkzaamheden hiervoor zijn ondertussen van start en als alles volgens planning verloopt dan beschikt de club aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 over vier padelbanen.

De Donkelaar verzorgt tennis- en padellessen voor jeugd en volwassenen en werkt samen met Beekvliet. Zowel jeugd- als volwassenenteams doen mee aan de KNLTB tennis- of padelcompetitie. Daarnaast organiseert de club allerlei activiteiten voor haar leden zoals een interne competitie, een- of meerdaagse toernooien, voor de jeugd een tenniskamp enzovoort. Interesse? Neem een kijkje op www.dedonkelaar.nl en meld je aan voor proeflessen!

Florian is het 500ste lid van DTV De Donkelaar. In het midden op de foto met zijn teammaatjes.

Foto's:


0