25 januari 2023

In gesprek met Inge van Dijk en Erik Ronnes

SINT-MICHIELSGESTEL -Op vrijdag 3 maart bezoeken CDA-prominenten Inge van Dijk (lid Tweede Kamer) en Erik Ronnes (lijsttrekker Brabantse Provinciale Statenverkiezingen) onze gemeente. Zij gaan graag met u in gesprek over het belang van een sterk verenigingsleven en over de grote woningbouwopgave van dit moment.

Verenigingen dragen bij aan de leefbaarheid en levendigheid in onze gemeente. Sport verbindt mensen en is gezond. Cultuur (van carnaval tot muziekgezelschappen) brengt mensen samen en draagt bij aan sociale verbondenheid en ontwikkeling. Het versterken van verenigingen en het verenigingsgevoel is van groot belang en Kamerlid Inge van Dijk maakt zich daar hard voor in Den Haag. Wat verwacht u van de gemeente, én van de provinciale en landelijke overheid? Waar moeten Inge en Erik zich hard voor maken? Dít is uw kans om dat aan deze politici mee te geven!

Wonen op een plek waar je je thuis voelt is goud waard. Een eigen plek om te wonen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. De vraag naar verschillende woonvormen (denk aan wonen met zorg voor ouderen (75+), geclusterd wonen, begeleid wonen, flexwonen en zelfbouw) is bovendien toegenomen. Erik Ronnes wil initiatieven stimuleren om tegemoet te komen aan de vraag naar verschillende woonvormen. Levensloopbesteding bouwen heeft hierbij de voorkeur. Voor flexwoningen wordt gedacht aan een samenwerking met partners om collectieve inkoop en beheer te faciliteren. Zodat mensen die met spoed
(tijdelijke) huisvesting zoeken sneller geholpen kunnen worden. Hoe denkt u over wonen in onze gemeente en het faciliteren van verschillende woonvormen? We horen het graag!

Over deze onderwerpen gaan Inge van Dijk en Erik Ronnes graag met u in gesprek. Op vrijdag 3 maart om 19.30 uur in Meander (Meanderplein 3 in Sint-Michielsgestel). Inloop vanaf 19.15 uur. Heeft u al vragen aan hen? Stuur deze dan in via info@cdasintmichielsgestel.nl. Wij zorgen dat deze vragen zeker besproken worden! Graag aanmelden voor deze avond via info@cdasintmichielsgestel.nl voor 24 februari

Foto: Erik Ronnes en Inge van Dijk

Foto's:


0