09 januari 2023

Loop binnen, proef de sfeer en ontdek de mogelijkheden van De Moerkoal

MIDDELRODE – Een activiteit, evenement, vergadering, congres, workshop, cursus of zomaar binnen wandelen voor een kopje koffie/thee of lunch, bij buurten, vrij biljarten of… bedenk het maar. Dorpshuis De Moerkoal gevestigd aan Driezeeg 20 in Middelrode is er voor alles en iedereen. Zowel voor inwoners en activiteiten van binnen als buiten de dorpsgrenzen van de kern. Daarbij zijn alle faciliteiten in huis voor het optimaal op poten zetten van al het denkbare en wordt indien gewenst en nodig meegedacht over mogelijkheden en organisatie. Het goede nieuws is dat wie op zoek is naar een geschikte ruimte en goede service er nog terecht kan, want met name overdag is er nog enige speelruimte.

 

Door Wendy van LIjssel

Al zeventien jaar is Dorpshuis De Moerkoal voor Middelrode een belangrijke levensader. Een ontmoetingsplek voor jong en oud die de leefbaarheid in het dorp zeker ten goede komt. Hoewel de focus en het accent bij veel van wat er gedaan wordt ligt op de kern en de inwoners ervan, wordt echter ook iedereen vanzelfsprekend uit Berlicum maar ook de verre omgeving er hartelijk onthaald. Als bezoeker én gebruiker.

Bij De Moerkoal is het een levendige boel. Met hulp van maar liefst zestig vrijwilligers worden er zelf allerlei activiteiten ontplooid en op poten gezet zoals het maandelijkse Repaircafé en Het Eetpunt, maar ook de wekelijkse dagbesteding voor ouderen. Er wordt door het jaar heen met activiteiten en festiviteiten ingehaakt op feestelijkheden zoals de onlangs gehouden Pietenmiddag voor kinderen, maar ook de Kerstmarkt en het carnavalsfeest dat ook in 2023 weer voor de jeugd op stapel staat.

De Moerkoal is verder het thuishonk van talloze verenigingen en organisaties. Die zijn niet op een hand te tellen. Van Judoclub Berlicum, de Historische Vereniging Berlicum Middelrode en Kinderdagverblijf ’t Kölleke tot vogelvereniging De Nachtegaal, Shot ’71, vrijetijdsclub Adora voor mensen met een beperking, de KVB Middelrode, VOV, EHBO, Forza Vocale, Yoga, De Zonnebloem, Bonsai Vereniging Brabant en meer. Veel meer.

Ook staat De Moerkoal paraat om organisaties bij te staan bij hun activiteiten zoals de Sylvesterloop die net als de Avond4daagse Balkum Mirroi vanaf het Dorpshuis start en het (mee) Zingen onder dun Boom met Ut Kumtvaneiges onder de bekende boom voor het ontmoetingscentrum.

Het is nog steeds slechts een greep van alles wat er gebeurt. De groep die wekelijks een wandelingetje maakt en na afloop gezellig een kopje koffie drinkt . Iedereen die de gelegenheid grijpt om na de weekmarkt op vrijdag even binnen te wandelen voor een bakje leut en gezellige proat. De biljarters, de kaarters en andere bezoekers en gebruikers. Bij De Moerkoal kan iedereen rekenen op een warm onthaal van de vier gastvrouwen Dian Versteden die tevens alles coördineert, Grace van Rooij, Toos van der Pas en Lenie Heerkens. De dames heten iedereen welkom, zorgen dat alles reilt en zeilt en dat het niemand ontbreekt aan een natje en een droogje.

Naast alle benodigde faciliteiten en indien nodig externe contacten voor het verzorgen van de inwendige mens zijn ook alle technische hoogstandjes aanwezig voor het in goede banen leiden van een congres, vergadering, workshop, liederentafel of anderszins. Een beamer, presentaties op touch screen scherm, een goede geluidsinstallatie. Alles is in huis voor een goed lopende bijeenkomst in elke vorm. Er zijn vijf zalen voor kleine en grote zaken. Door het weghalen van tussenwanden is het zelfs mogelijk om indien nodig tot maximaal 200 mensen te ontvangen.

Tijdens de noodgedwongen sluiting de afgelopen jaren werd niet stil gezeten. Deze werd aangegrepen voor een remake van de foyer. Met hulp van vrijwilligers werd alles geschilderd, behangen en er kwam een nieuwe vloer, nieuw meubilair en verlichting. Het is meer dan gelukt om er een uitermate sfeervolle ruimte van te maken. De Moerkoal is als de huiskamer van Middelrode. Een plek waar je graag ‘op de bank’ wilt zitten en eentje waar zeker overdag nog ruimte is om dat te doen en geen moeite te veel is om te zorgen dat je ‘lekker zit’.

Wie nog zoekende is naar een geschikte ruimte voor ongeacht wat of ideeën heeft over een op te zetten activiteit of bijeenkomst is hartelijk welkom. Dat kan via de site maar beter is nog om binnen te wandelen, sfeer te proeven en zich ter plekke te laten informeren en adviseren. Zie ook www.moerkoal.nl

 

Foto's:


0