27 juli 2022

CDA: Raadsplein gestart!

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel vindt het belangrijk dat inwoners in gesprek kunnen gaan met raadsleden. Dat kan natuurlijk altijd met een raadslid of fractie via een persoonlijk contact, een telefoontje of een email. Maar ook het gesprek tussen inwoners en de voltallige raad is belangrijk.

27 juli 2022

Podium5 houdt op te bestaan

SINT-MICHIELSGESTEL – Op donderdag 21 juli was de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie en daarmee begint het zomerreces van de gemeenteraad oftewel ‘vakantie’. In basis dus geen politiek, maar mocht er toch iets aan de hand zijn dan kunnen burgemeester en/ of wethouders de raad nog bij elkaar roepen.

13 juli 2022

CDA: Nieuwe raadsperiode met vertrouwde gezichten!

SINT-MICHIELSGESTEL – Net als de afgelopen vier jaar, is het CDA weer vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en Wethouders. Onze lijsttrekker Lianne van der Aa is daarbij wederom gekozen tot wethouder. Samen met haar collega’s van PPA en PvdA/Groenlinks gaat ze het Coalitieakkoord uitvoeren dat in mei gepresenteerd is. Een zeer concreet Coalitieakkoord, waarin vrijwel alle punten uit het CDA-verkiezingsprogramma een plek hebben gekregen.

06 juli 2022

VVD: reclamebelasting en centrummanagement

SINT-MICHIELSGESTEL – Op 23 juni jongstleden is het raadsvoorstel voor de invoering van reclamebelasting door het college van burgemeester en wethouders teruggetrokken. Daar is de VVD blij mee. Ytje van de Hulsbeek en Joost van der Steen zijn van mening dat een dergelijk voorstel beter voorbereid moet worden en dat de lasten voor de ondernemers zo laag moeten blijven.

06 juli 2022

D66: verduurzaam je woning!

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeente heeft een leenbudget beschikbaar gesteld met een relatief lage rente ter grootte van € 250.000 waarop je een beroep kunt doen om de eigen woning te verduurzamen: isolatie van dak en spouwmuren, zonnepanelen, dubbel glas, enzovoorts. Deze maatregelen kosten al gauw duizenden euro’s, maar dat verdien je binnen overzienbare tijd zeker terug.

25 mei 2022

Openbare lokale ledenavond met Renske Leijten

SINT-MICHIELSGESTEL – Onze geslaagde ledenavond met Emile Roemer krijgt een vervolg. We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat op 30 mei aaanstaande SP-kamerlid Renske Leijten naar Sint-Michielsgestel komt!
Renske werd tijdens haar studietijd actief voor ROOD, de jongeren­afdeling van de SP. Ze vindt dat er te vaak over jongeren gesproken wordt en te weinig naar hen wordt geluisterd. Gelijkwaardigheid staat bij haar hoog in het vaandel.

18 mei 2022

Het nieuwe bestuursakkoord

SINT-MICHIELSGESTEL – Samen met PPA en CDA heeft GroenLinks/PvdA de afgelopen weken een bestuursakkoord op hoofdlijnen onderhandeld. Veel van de plannen en ideeën van GroenLinks/PvdA zijn mede de leidraad geworden voor het beleid van de komende vier jaar. Alle reden om meer dan tevreden te zijn en vorige week donderdag is het akkoord gepresenteerd aan de Gemeenteraad.