Afbeelding

Jaarlijks 25.000 euro voor cultuuronderwijs

Gemeente

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeente Sint-Michielsgestel gaat verder met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. In ieder geval tot eind 2028 stelt de gemeente jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor deze vorm van cultuureducatie. Het Rijk verdubbelt dat bedrag.

De regeling uitgevoerd door Plaza Culture, in samenwerking met de in Gestel actieve onderwijsstichtingen Cadans Primair en Stroomm.

Wethouder Bert van Druenen (Kunst en Cultuur): “Kunst verwondert, raakt en verrijkt. Daarom vind ik het belangrijk dat we investeren in goed cultuuronderwijs op onze scholen. Het leert kinderen hun eigen verbeeldingskracht te ontdekken en te uiten en daarmee hun identiteit invulling te geven. De drie partners werken al sinds 2013 succesvol samen aan dit programma. Daarom is het ook de komende jaren bij hen in vertrouwde handen.”

Plaza Cultura is een onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijs en de culturele sector in de gemeenten Sint-Michielsgestel en Vught. Het team bestaat uit vier medewerkers. In Sint-Michielsgestel richt Plaza Cultura zich op cultuureducatie bij elf scholen in het primair en speciaal onderwijs. Er wordt samengewerkt met culturele aanbieders in de omgeving. De activiteiten die ze ontwikkelen sluiten aan bij de vraag van de scholen. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma. Scholen en culturele instellingen werken hierin samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Doordat leerlingen in aanraking komen met muziek, dans, beeldende kunst, theater, literatuur, media en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien. Er wordt gewerkt met deskundige leerkrachten en vakdocenten. Meer dan de helft van alle basisscholen in Nederland doet al mee aan het programma.

Afbeelding

Lees ook