De Berlicumse Hoogstraat werd onlangs aangepakt.
De Berlicumse Hoogstraat werd onlangs aangepakt.

Samenwerking verkeersgroepen gemeente

Nieuws

SINT-MICHIELSGESTEL - Veel inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de dorpen en in het buitengebied. Op diverse plekken zijn er groepjes gevormd die contacten hebben met de gemeente, maar er is veel onvrede over het effect daarvan.

De verkeersgroepen verwachten dat ze meer kunnen bereiken als ze samen optreden. Ook voor de gemeente zelf is het prettig als ze één aanspreekpunt heeft. Daarom is besloten tot de oprichting van een overkoepelende organisatie onder de naam: Stuurgroep Veiliger Verkeer Sint-Michielsgestel.
De stuurgroep zal een gemeenschappelijke visie formuleren en daarover met de gemeente in gesprek gaan, in eerste instantie met het college van B&W en daarnaast met de diverse politieke partijen en de raadsfracties. De stuurgroep zal zich laten ondersteunen door Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en wellicht andere professionele organisaties.
In alle kernen van de gemeente zijn verkeersgroepen actief en daarbinnen zijn er ook nog diverse buurtgroepen. De stuurgroep komt niet in de plaats daarvan, maar ondersteunt en coördineert de activiteiten van deze groepen en formuleert een gemeenschappelijke visie op de hoofdlijnen van het verkeersbeleid. In de stuurgroep heeft elk van de dorpen een afvaardiging. Die persoon maakt zelf weer deel uit van de groep die in het desbetreffende dorp de plaatselijke knelpunten behandelt.
De stuurgroep is er onder meer voor het overleg met de gemeente en voor het formuleren van een totale verkeersvisie. Op dorpsniveau bekijken de groepen onder meer waar de knelpunten in de eigen kern liggen en welke het eerst zouden moeten worden aangepakt.

Lees ook