Afbeelding

Opbrengst naar recordhoogte

Nieuws

BERLICUM-MIDDELRODE - Eind maart werd voor de vijfde keer de collecte gehouden ten bate van negentien landelijke goede doelen. Eenieder kon zijn/haar gift verdelen zoals men dat zelf wenste. Meer dan 200 collectanten gingen weer op pad om de enveloppe inclusief invulformulier te verspreiden en later weer op te halen.

Vele vormen van betalingen waren mogelijk zoals contant, QR , automatische incasso en via de website. De opbrengst ging naar een recordhoogte van bijna € 44.000. Nadat met een team alle formulieren werden verwerkt is inmiddels het geld naar de negentien goede doelen overgemaakt. En er is een klein deel verstrekt aan plaatselijke doelen. De organisatoren van de week zijn blij met alle collectanten en gulle gevers.

Lees ook