Afbeelding

Twee scenario’s voor Heidelust

Nieuws

SINT-MICHIELSGESTEL - Zo’n vijf jaar nadat voetbalclub SCI haar sportcomplex heeft verlaten, heeft het college van B en W in Sint Michielsgestel twee mogelijke toekomstscenario’s voor Heidelust in Sint-Michielsgestel gepresenteerd.

Door Wim Poels

In het ene geval realiseert openbare basisschool De Bolster nieuwbouw op de plek aan de Ericastraat waar ze nu al gevestigd is en komen er 54 tot 90 woningen op Heidelust. De andere optie is dat de school bouwt op het voormalige voetbalterrein en dat er op de plek waar de school nu staat zo’n 30 woningen komen. In beide gevallen wordt een deel van Heidelust omgebouwd tot natuurpark. Tijdelijk, voor vijftien jaar, komen daar zo’n 35 flexwoningen te staan. De uiteindelijke keuze is aan de gemeenteraad, die nog dit jaar een beslissing zal nemen.

Volgens wethouder Lianne van der Aa is voor beide opties iets te zeggen. Maar ze wijst er wel op dat de tweede optie duurder is en dat het minstens vijf jaar duurt voor de nieuwe school werkelijk klaar is. Bij nieuwbouw op de huidige plek zou dat maar twee jaar zijn.

Al vijf jaar geleden lag er een visie voor het gebied op tafel. Toen was het idee dat er zowel woningen als een school op Heidelust zouden komen. Maar daags voor de gemeenteraad de visie besprak, kwam er post van Waterschap de Dommel. Die had nog wel wat bedenkingen. Het gebied zou immers ook moeten dienen als waterberging. In geval van extreme regenval, zou het gebied moeten kunnen overstromen met water van de Essche Stroom. Het is er sowieso al drassig.

Er kwamen onderzoeken, onder meer naar wat ruimtelijk in te passen is. En daar kwamen deze twee scenario’s uit. Omdat het gaat om een overstromingsgebied, moeten de funderingen op palen staan.

Volgens wethouder Sam Goossens wil de gemeente in het gebied extra inzetten op sociale woningbouw. De grond is immers van de gemeente, dus dat kan. De helft van de huizen zou in de categorie sociale koop en huur moeten vallen. 25 procent zou middenkoop moeten zijn en het andere kwart vrije sector. De 35 tijdelijke woningen komen in het natuurpark te staan, waarschijnlijk wel geclusterd. Voor die verplaatsbare woningen is weliswaar geen bestemmingsplanwijziging nodig, maar wel een omgevingsvergunning. Goossens denkt dat ze er in zo’n twee jaar kunnen staan.

Volgens wethouder Van der Aa heeft de Bolster wel een duidelijke voorkeur. Dat is bouwen in de natuur, in het groen. En dan in een laag, dus zonder trappen. Toch stelt de wethouder dat er door op de huidige plek een gebouw in twee lagen neer te zetten in haar ogen genoeg ruimte overblijft voor groen.

Lees ook