Afbeelding

100 meer kerstpakketten nodig bij actie Vincentiusvereniging en Augustinus Parochie

Nieuws

BERLICUM – Vrijwilligers van de Heilige Augustinusparochie en Vincentiusvereniging Gestel slaan ook dit jaar de handen inéén tijdens de jaarlijkse voedselinzamelingsactie die zij op zaterdag 2 en 9 december van 09.00 uur tot 16.00 uur houden nabij supermarkten in het centrum van Berlicum.

Door Wendy van Lijssel

De verzamelde houdbare producten worden verpakt in kerstpakketten om gezinnen en alleenstaanden met een smalle beurs uit alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel fijne feestdagen te bezorgen.

De Vincentiusvereniging Gestel organiseert het hele jaar door activiteiten, alleen en in samenwerking met andere organisaties, om mensen die het financieel niet breed hebben, te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de voedselbank met het wekelijkse uitgiftepunt in Den Dungen, extraatjes in de vorm van het uitgeven van supermarkt waardebonnen, financiële steun in individuele gevallen en er is aandacht voor kinderen met een Sinterklaasbijeenkomst of te zorgen dat jeugd mee kan met een schoolreisje of dagje uit voor het hele gezin.

Met een kerstpakket vol lekkernijen wordt ook elk jaar gezorgd voor een extraatje tijdens de feestdagen. “Dat doen wij niet alleen, maar met hulp van vrijwilligers van de Heilige Augustinus Parochie uit Middelrode en Berlicum. Samen gaan we het winkelende publiek op zaterdag 2 en 9 december motiveren om onze doelgroep te steunen door het aanschaffen van een of meerdere houdbare producten die wij vervolgens verpakken in een kerstpakket”, vertelt Vincentius penningmeester en waarnemend voorzitter Ton van den Bersselaar uit Sint-Michielsgestel.

De doelgroep bereiken kan alleen door een goede en nauwe samenwerking met de gemeente. “Iedereen die in aanmerking komt wordt aangeschreven door de gemeente waarna wij, mits hierop positief gereageerd wordt, half december langs gaan om het pakket uit te reiken”, aldus Ton.

Iets wat natuurlijk alleen mogelijk is na om te beginnen een succesvolle inzameling. “Vorig jaar waren er 200 kerstpakketten nodig en dit jaar zijn dat er 100 meer. We staan voor een grote uitdaging”, meent Ton, die uiteraard hoopt dat het winkelende publiek hun hart laten spreken en de actie op zaterdag 2 en zaterdag 9 december steunt met de aanschaf van een of meer houdbare producten. In de supermarkt wordt een hoek gecreëerd met de producten die nodig zijn voor het vullen van de pakketten.

Supermarktklanten die bij willen dragen zijn uiteraard vrij om zelf iets uit te zoeken om te doneren. Het zijn allemaal houdbare en betaalbare artikelen. Het product(en) kunnen vervolgens aan vrijwilligers buiten de supermarkt gegeven worden. Na de laatste inzamelingsdag komen zij nog samen voor het vullen en uiteindelijk ook de overdracht van alle pakketten.

De kerstpakketten zijn bestemd voor inwoners uit alle kernen van de gemeente Sint-Michielsgestel. “Hiermee kan een feestelijke maaltijd worden bereid”, weet Ton. Luxe is in deze niet het kernwoord. Houdbaar en lekker wel. Hoewel de kerstpakketten in alle kernen van de gemeente worden verdeeld, wordt er alleen ingezameld in Berlicum. “Dat is iets van oudsher. We willen echter proberen om volgend jaar ook in de andere kernen in te gaan zamelen. De gesprekken met benodigde partijen staan volgend jaar op onze agenda”, verklaart Ton.

Hij vervolgt: “Het behoeft geen betoog dat indien er op meer plekken ingezameld wordt dat wat nodig is ook sneller bij elkaar vergaard wordt. Met nog eens 100 pakketten extra is het dit jaar weer een hele klus om alles bij elkaar te krijgen.” Hij is dan ook heel blij met de actie die leerlingen van het Elde College, locatie Sint-Michielsgestel vanaf maandag 20 november t/m vrijdag 22 december houden. Zij zamelen geld en levensmiddelen in voor de kerstpakketten. Iets wat kan rekenen op grote waardering van de organiserende partijen.

Tot slot neemt Ton de gelegenheid om een oproep te doen want de Vincentiusvereniging Gestel is naarstig op zoek naar extra bestuursleden om acties die zij organiseren te coördineren en iemand die zou willen helpen bij het maken van een nieuwsbrief en het onderhoud van de site. “Er zijn 5 á 6 acties per jaar die sturing nodig hebben en het is belangrijk om mensen die ons steunen te laten weten wat en hoe we iets doen en waar we mee bezig zijn”, verduidelijkt Ton.

Momenteel zijn er eigenlijk te weinig mensen voor alles wat gedaan moet worden. Niemand hoeft bang te zijn er alleen voor te komen staan. Vele handjes maken het werk licht is in deze van toepassing. Voor informatie hierover of voor het wie het kan missen en wil doneren: www.vincentiusgestel.nl

Lees ook