Afbeelding

Bestemmingsplan Laar/Nieuw Laar na zes jaar naar gemeenteraad

Nieuws

SINT-MICHIELSGESTEL – In de laatste raadsvergadering van het jaar beslist de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel toch nog over het bestemmingsplan voor het intensieve veehouderijgebied Laar/Nieuw Laar.

Door Wim Poels

Het voorstel is om de twee varkenshouderijen die er nu nog gevestigd zijn toch uit te laten breiden. In ruil daarvoor moeten ze de best beschikbare maatregelen nemen om overlast tegen te gaan.

Daarmee zou er een voorlopig einde komen aan een traject dat meer dan zes jaar duurde. In 2017 stelde de gemeenteraad een visie vast voor het gebied. Het idee was dat zes kleinere veehouderijen - in ruil voor ruimte-voor-ruimtekavels - zouden stoppen. De twee overgebleven ondernemers zouden iets uit mogen breiden. Uiteindelijk zouden er in totaal nauwelijks minder varkens in het gebied zijn, maar door overlastbeperkende maatregelen veel minder overlast. Bovendien wordt er een aantal stallen gesloopt en wordt zo’n 35.000 vierkante meter stal die er nog had kunnen komen niet gebouwd. In 2017 hoopte de toenmalig wethouder Ed Matthijsen nog dat er in het voorjaar van 2018 een bestemmingsplan kon worden vastgesteld.

Het liep anders. Niet iedereen in de omgeving was blij met de plannen. En in de loop van de jaren veranderde de wet- en regelgeving. Zo bleken luchtwassers minder efficiënt dan eerder gedacht en moesten gemeenten daarom met andere cijfers gaan rekenen. Het provinciale beleid werd strenger. In het voorjaar van 2022 kondigde het toenmalige college aan dat er toch geen uitbreiding van de varkensbedrijven zou komen. “We blijven in gesprek, maar het heeft geen zin aan een dood paard te trekken”, zei Matthijsen toen. De rest van het plan, met de Ruimte voor Ruimtekavels, zou wel intact blijven.

Daarna is er nog flink gestudeerd op de nieuwe regels. “Het is erg complex en deskundigen hebben geen eenduidige uitleg”, aldus wethouder Lianne van der Aa. “We hebben er enorm in geïnvesteerd met onze juridisch adviseur.” Op basis van de door de provincie ingediende zienswijze is er nog eens uitgebreid naar gekeken hoe groot de kans is dat het plan bij een eventuele gang naar de rechter stand zal houden. “De meningen zijn verdeeld”, zegt van der Aa. De gemeente voelt zich dus niet kansloos.

“Er is intensief gesproken met alle betrokkenen, zoals omwonenden en de provincie. De ondernemers die zouden ophouden zijn inmiddels allemaal al gestopt. We houden ons aan afspraken en dat betekent dat we meewerken aan een beperkte uitbreiding. We denken dat dit voor het gebied een enorme verbetering betekent en zijn ervan overtuigd dat we een goed plan hebben ingediend”, aldus de wethouder.

Mocht het tot een rechtszaak komen, dan zou het volgens de wethouder kunnen dat de rechter een scheiding maakt tussen het onderdeel dat betrekking heeft op de stoppers en dat wat over uitbreiding gaat. Het stopper-deel, met woningsplitsingen en Ruimte voor Ruimtekavels zou dan wel door kunnen gaan, terwijl de twee uitbreiders moeten wachten op een uitspraak.

Per 1 januari treden er weer nieuwe regels in werking. Daarom wil het college dat de gemeenteraad het bestemmingsplan nog voor het nieuwe jaar vaststelt. Dat zou dan gebeuren in de vergadering van 21 december.

Lees ook