De Schakel. Foto gemeente Sint-Michielsgestel
De Schakel. Foto gemeente Sint-Michielsgestel

Opnieuw opvang Oekraïners op voormalig Kentalis-terrein

Nieuws

SINT-MICHIELSGESTEL - Het Gestelse College van B en W wil dat er opnieuw Oekraiense vluchtelingen worden opgevangen op het Kentalis-terrein. Het gaat om 40 tot 55 mensen. Burgemeester en wethouders hebben hier een principebesluit over genomen.

De gemeente is in gesprek met BPD, eigenaar van De Schakel, over de huur van dit leegstaande gebouw aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel. Het pand ligt tussen het monumentale hoofdgebouw waar Kentalis gevestigd was en de Meander. In het gebouw kunnen naar schatting tussen de 40 en 55 vluchtelingen uit Oekraïne onderdak krijgen. Al eerder ving de gemeente op het terrein achter het hoofdgebouw Oekraïense vluchtelingen op. De huisjes waarin zij verbleven zijn vanwege de ontwikkeling en verkoop van het terrein echter gesloopt.

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne loopt de laatste maanden het aantal Oekraïense vluchtelingen weer op. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft daarom de taak gekregen om voor 1 februari 2024 voor 54 extra opvangplekken voor Oekraïners te zorgen. Met de opvang in De Schakel kan de gemeente grotendeels of geheel aan deze taakstelling voldoen.

Het college is van mening dat De Schakel een goede locatie is voor de Oekraïense vluchtelingen, vanwege de positieve ervaringen met eerdere opvang op het voormalige Kentalis-terrein. “In De Schakel is voldoende ruimte voor een eigen slaapkamer per gezin en voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals een badkamer, een toilet, een keuken en een eetkamer. Zo kunnen de mensen er tot rust komen, maar hebben ze ook steun aan elkaar. Daarnaast is deze locatie ook een goede uitvalsbasis gebleken om te gaan werken”, melden burgemeester en wethouders.

Komende weken gaan de gemeente en BPD opnieuw om tafel. Dan wordt duidelijk welke verbouwingen nodig zijn om het pand bewoonbaar te maken en hoeveel Oekraïners er precies gehuisvest kunnen worden. Daarna neemt het college een definitief besluit. Omwonenden van de locatie, maar ook de ouders/verzorgers van cliënten van Kentalis, worden over de collegebesluiten geïnformeerd. Voor omwonenden organiseert de gemeente ook een informatiebijeenkomst. Noot voor de redactie Meer weten? Stuur een e-mail naar communicatie@mijngemeentedichtbij.nl of bel: 06 - 377 08 239. NB: Op dit bericht rust een embargo t/m 24 november 11.00 uur

De gemeente is verder, zoals voor de zomer aangekondigd, met het COA op zoek naar een geschikte plek voor een opvanglocatie met 300 plaatsen voor vluchtelingen van buiten de EU en voor vergunninghouders die nog geen woning hebben. Omdat de gemeente zelf geen geschikt terrein of geschikte panden heeft, moet het COA daarover in gesprek met andere partijen. Deze gesprekken lopen. Zodra er meer duidelijkheid is over een locatie zal het college dit melden.

Lees ook