Afbeelding

Bridgeclub Sint-Michielsgestel over de 100 leden

Nieuws

SINT-MICHIELSGESTEL - Bridgeclub Sint-Michielsgestel, opgericht in 2006, heeft in februari 2024 het aantal van 100 leden overschreden. Het 101st lid is ingeschreven en er komen naar verwachting op korte termijn nog een aantal nieuwe leden bij. De vereniging is een voortzetting van de Bridgeclub Amadeiro die werd opgericht in 1976. De club is lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het bridgespel. Zij tracht dit doel te bereiken door leden de gelegenheid te bieden het bridgespel te beoefenen door het organiseren van wedstrijden, cursussen, clubcompetities en verder door al hetgeen voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. Hiertoe zijn er een aantal vrijwilligers die naast het bestuur deze activiteiten mogelijk maken zoals een technische commissie, wedstrijd leiders, een lief- en leed commissie en diverse hand- en spandiensten.

Er wordt gespeeld op maandagavond in zaal Meander van 19.45 uur tot 23.00 uur. De leden komen voornamelijk uit Sint Michielsgestel, Den Dungen, Schijndel en Gemonde.

Momenteel wordt onderzocht of er de mogelijkheid bestaat voor het starten van een middaggroep die éénmaal per week in de Meander zou moeten starten. Dit zou een welkome aanvulling zijn op de activiteiten die de club momenteel heeft, met name voor leden die niet zo mobiel meer zijn of die moeite hebben om in het donker naar huis te moeten rijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse: Roos van Grinsven; email: wilroos15@hotmail.com

Lees ook