Foto: Scheidend voorzitter Rutger van Basten Batenburg (midden) en nieuwe voorzitter Gerard Smits (rechts), vergezeld door twee ereleden van Vincentius.
Foto: Scheidend voorzitter Rutger van Basten Batenburg (midden) en nieuwe voorzitter Gerard Smits (rechts), vergezeld door twee ereleden van Vincentius.

170-jarige Vincentius timmert nog steeds aan de weg

Nieuws

DEN DUNGEN - De leden van Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel vierden afgelopen vrijdag de 170e verjaardag van hun organisatie. Ze werden toegesproken door wethouder Peter Raaijmakers: “Vanuit de gemeente zien we de Vincentiusvereniging als een ontzettend waardevolle samenwerkingspartij. Zij sluit met haar vele acties aan bij de behoeften van onze inwoners. Daarmee zijn ze van grote waarde voor de minima in onze gemeente en voor het armoedenetwerk in Sint-Michielsgestel.”

Het bestuur keek op de ledenvergadering met haar vrijwilligers terug op een succesvol verlopen activiteitenjaar en lichtte haar plannen toe voor 2024. Na zes jaar namen ze ook afscheid van hun voorzitter Rutger van Basten Batenburg.

Na 170 jaar is nog steeds aandacht voor armoede nodig. ‘Het toch een teken aan de wand dat, 170 jaar na de oprichting, er nog steeds armoedezorg in onze welvaartstaat nodig is’, zo constateerde de voorzitter in zijn afscheidswoord. Alhoewel het aantal mensen dat hulp nodig heeft is gestegen, is gelukkig ook het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van Vincentius sterk toegenomen.

Vincentius maakte in 2023 vaker en meer personen met een smalle beurs blij. Zo kregen 700 mensen met Kerst en vóór de zomervakantie extra supermarktbonnen. Tientallen gezinnen ontvingen individuele steun. Dank zij de goede samenwerking met Voedselbank Boxtel e.o. konden vrijwilligers van Vincentius wekelijks aan 70 Voedselbankhuishoudens (200 personen) voedsel uitdelen. Deze huishoudens kregen van Vincentius ook regelmatig extra supermarktbonnen. En 90 jonge gezinnen kregen een tegoedbon voor een dagje uit naar het speelpark BillyBird en met Sinterklaas speelgoedwaardebonnen.

Veel mensen en bedrijven uit Gestel hebben de acties van Vincentius financieel ondersteund. De laatste vijf jaar is het aantal en de omvang van de giften flink gestegen, waardoor Vincentius vaker en meer armoedehuishoudens kon ondersteunen. Organisaties, bedrijven, serviceclubs, kerken en spontane groepen van personen organiseerden activiteiten, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan Vincentius.

Zo beleefden ondernemers uit Sint-Michielsgestel en hun gasten in juni een fantastisch georganiseerde avond en brachten enkele tienduizenden euro bij elkaar onder het motto ‘door het vuur voor je buur’. Leerlingen van de scholen de Bolster, Theresiaschool, Beekvliet en het Eldecollege zamelden levensmiddelen in. En met de Augustinusparochie Berlicum werkt Vincentius al jarenlang samen met het vullen en rondbrengen van kerstpakketten.

Door een goede samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel kon Vincentius in 2023 meer personen met een minimuminkomen bereiken. Ondersteund door wethouder Peter Raaijmakers en zijn enthousiaste medewerkers.

Bij Vincentius werken ca. 50 vrijwilligers. Maandelijks zijn tussen de 20 en 30 vrijwilligers actief voor deze activiteiten, zoals de wekelijkse voedseluitgifte in ploegendienst, individuele hulpaanvragen, activiteiten voor gezinnen met kinderen, voorbereiding en uitvoering van actiecampagnes en met bestuurlijke activiteiten. Daarnaast verrichten nog vele tientallen vrijwilligers incidentele hand- en spandiensten bij grote acties om bijv. pakketten in te pakken of supermarktbonnen rond te brengen.

De ledenvergadering werd afgesloten met een gezellige vrijwilligersbijeenkomst waarbij de vrijwilligers en in het bijzonder de aftredende voorzitter van harte werden bedankt. De leden hebben Gerard Smits tot nieuwe voorzitter gekozen.

Aan het einde van de vergadering vertelde het bestuur dat dit jaar de prioriteiten liggen bij het nog beter bereiken van de doelgroep van ca. 1.000 personen (400 gezinnen). Nu bereiken ze ongeveer 75%. Voor de uitvoering van acties zoekt Vincentius nog kartrekkers die een keer een actie willen coördineren.

Vincentiusvereniging Sint-Michielsgestel, biedt directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen. Vincentius verzorgt o.a. de wekelijkse uitdeling van levensmiddelen van de Voedselbank aan 68 gezinnen in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Op de foto staan scheidend voorzitter Rutger van Basten Batenburg (midden) en nieuwe voorzitter Gerard Smits (rechts), vergezeld door twee ereleden van Vincentius.

Lees ook