Afbeelding

Gestel nog niet aan de slag met nieuwe Volkshuisvestingswet

Nieuws

SINT-MICHIELSGESTEL – De gemeente Sint-Michielsgestel gaat op hele korte termijn nog geen gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden van de Huisvestingswet. Wethouder Sam Goossens denkt dat er op dit moment andere manieren zijn om Gestelaren aan een huis te helpen.

Door Wim Poels

Sinds 1 januari is de Huisvestingswet veranderd. Gemeenten kunnen erop sturen dat de helft van de huur- of nieuwe koopwoningen worden toegewezen aan inwoners van de gemeente of mensen die economisch aan de gemeente gebonden zijn. Tot nu toe was dat een kwart. Ze moeten dat wel in een verordening vastleggen.

Het toenmalige CDA, tegenwoordig Fractie SMG, stelde er begin dit jaar vragen over. De antwoorden daarop waren weer aanleiding om er aan het begin van de raadsvergadering op terug te komen. De fractie vroeg zich onder meer af waarom het college zich niet had voorbereid op de veranderingen en pas later gaat onderzoeken of het mogelijk en nuttig is om een nieuwe verordening aan te maken. Want wat die fractie betreft zou het helpen van eigen inwoners aan een woning topprioriteit moeten zijn en SMG denkt dat de nieuwe wet daar een belangrijke rol in kan spelen.

Wethouder Sam Goossens dacht er anders over. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de verhuisbewegingen in Sint-Michielsgestel binnen de gemeente blijft. Dus van de ene wijk naar de andere of het ene dorp naar het andere. In zijn ogen is de noodzaak van een nieuwe verordening daarmee op voorhand niet zo duidelijk.

Hij denkt dat andere middelen op dit moment kwantitatief en kwalitatief meer op gaan leveren. “We hebben onlangs een doelgroepenverordening vastgesteld en daaraan gekoppeld is een huisvestingsfonds dat we binnenkort krijgen. Ook binnenkort verschijnt een uitvoeringsprogramma. Ik wil onder meer inzetten op woningsplitsing en, zoals eerder in een motie gevraagd, de komst van mantelzorgwoningen en woningen voor familieleden in de tuin. Ik denk dat dat op korte termijn meer effect geeft.”

SMG’er Kirk den Otter liet zich niet meteen overtuigen. “Als je het hebt over verhuizingen binnen de gemeente, gaat het dus over mensen die al iets hebben. Dat is een andere doelgroep dan de mensen die nog geen woning hebben. Er komen nieuwe mensen op de markt, die nog geen (huur)huis hebben. Ik zou zoveel mogelijk in willen zetten op eigen inwoners. Ik zou een antwoord verwachten in de trant van ‘we gaan er mee aan de slag’, maar ik krijg een nee.”

Uiteindelijk komt het volgens Goossens neer op keuzes maken. “Op dit moment willen we meters maken. Bouwen, bouwen, bouwen. Wellicht kunnen we dan eind dit jaar begin volgend jaar met de nieuwe wet aan de slag.” Op de vraag van Den Otter waarom het niet én én is – tenslotte zijn het allebei zinvolle trajecten – antwoordde Goossens dat hij het liefst allebei zou doen. “De praktijk is dat ik drie volkshuisvestingmedewerkers heb, die ik ook nog met een andere gemeente moet delen.” Het komt dus neer op keuzes maken en prioriteiten stellen.

Lees ook