Afbeelding

PPA naar Gemonde

Gemeente

SINT-MICHIELSGESTEL  - De fractie en leden van de Plaatselijke Politieke Alliantie (PPA) vergaderen ook op locatie. Deze maand is Gemonde bezocht.

Weten wat er leeft en speelt in onze dorpen is belangrijk. Daarom vergadert de PPA op wisselende locaties. De bedoeling is om te luisteren naar wat er wat leeft en speelt in een dorp, bij een vereniging, bedrijf of een organisatie. Dit keer sprak de PPA met de dorpsraad van Gemonde.

De dorpsraad bracht belangrijke onderwerpen in zoals de herinrichting van de Lambertusweg en de Dorpsstraat, de verkeersveiligheid, woningbouw in Gemonde en de toekomst van de gemeente Sint-Michielsgestel. Allen onderwerpen die van belang zijn om de leefbaarheid van een kleine kern als Gemonde te borgen. 

Deze onderwerpen werden toegelicht en besproken en de PPA kreeg uiteraard de boodschap mee om de besproken wensen mee te nemen in toekomstige discussies en besluitvorming. De leden van de Dorpsraad zijn enthousiast en gedreven om het belang van Gemonde onder het voetlicht te brengen. Complimenten vanuit de PPA hiervoor. We waarderen hun inzet en het bezoek aan Gemonde was dan zeer de moeite waard.

Wilt u ook dat de PPA naar u toekomt? Neem dan contact op met het secretariaat: gsterks@home.nl of bel 06-54314949.

Lees ook